Copy

E-mail spravodaj č. 40 (08.10.2013)

Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na informačnom portáli 
www.ebts.besoft.sk a v softvéri BTS.!!! Zoznam najpoužívanejších STN, EN, ISO noriem !!!

V predpisových moduloch (BOZP, OPP, ŽP, CO) v časti Odvetvové predpisy sme pre Vás pripravili prehľad najpoužívanejších STN, EN, ISO noriem podľa jednotlivých odvetví.

Pre rýchle vyhľadávanie konkrétnej STN, EN, ISO normy a overenie jej platnosti máte možnosť využiť záložku v spodnej časti modulu - „Zoznam noriem“ a pomocou ponúknutého filtra vyhľadať dostupné informácie.


Zoznam bude priebežne aktualizovaný o ďalšie odvetvia – sledujte náš spravodaj.
 

Modul/Sekcia BOZP
Základné predpisy/Zákony
• Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený; účinnosť od 01.11.2013 č. 308/2013 Z. z.)
• Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený; účinnosť od 01.11.2013 č. 308/2013 Z. z.)
• Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený; účinnosť od 01.11.2013 č. 308/2013 Z. z.)

Odvetvové predpisy
• Drevoobrábanie (pridané)
• Doprava (zmenené)
• Kovoobrábanie (pridané)
• Tlak (zmenené)
• Tvárnenie (zmenené)
• Zváranie (zmenené)

Modul/Sekcia OPP
Vzory dokumentov/Fyzické osoby - podnikatelia, Právnické osoby/Požiarne evakuačné plány
• Požiarny evakuačný plán (grafická časť bez smerových šípok) (pridané)

Odvetvové predpisy
• Zváranie (pridané)
• Stavby (pridané)

Modul/Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP/Zákony
• Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (upravený (zmenený; účinnosť od 01.11.2013 č. 299/2013 Z. z.)

Modul/Sekcia CO
Úsek ochrany utajovaných skutočností/Základné predpisy/Vyhlášky
• Vyhláška č. 301/2013 Z. z. o priemyselnej bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa (pridaná; účinnosť od 01.11.2013)

Úsek civilnej ochrany/Základné predpisy/Zákony
• Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený; účinnosť od 01.11.2013 č. 308/2013 Z. z.)

Úsek civilnej ochrany/Postupy a metódy/Ochrana obyvateľstva pred povodňami
• Povodne (pridané)
• Zosuv pôdy (pridané)Na www.ebts.besoft.sk nájdete :

Sekcia BOZP
Ostatné/Iné materiály BOZP
• Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb - ÚVZ SR (zmenené)

Sekcia ŽP
Ostatné/Iné materiály ŽP
• Register výrobcov akumulátorov a batérií - MŽP SR (zmenené)

Sekcia Testy
Testy BOZP
• Test z oboznámenia zamestnancov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so strojom (pridané)

Diskusia
Oblasť BOZP/Pracovné úrazy, lekárske prehliadky, iné
• Sankcia (pridané)
• Zamestnanec pracujúci na pracovisku sám (pridané)
• Zdravotné preukazy (pridané)

Iné
Pripomienkovanie legislatívy
• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (pridané)                            

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Napíšte nám
Copyright © 2013 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk


Email Marketing Powered by Mailchimp