Copy
                                                             
        
Informačný spravodaj č. 11 (22.03.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Seminár "Ochrana zdravia pri práci v nových legislatívnych úpravách"
(nová legislatíva účinná od 1.3.2016)
Termín: 31.03.2016, Miesto konania: Bratislava
pozvánka        prihláška

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 04.04.2016 - 29.04.2016, Miesto konania: Košice

Zákon o odpadoch - nová etapa od 1.1.2016
(zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch)
Termín: 12.04.2016, Miesto konania: Bratislava
pozvánka        prihláška
Modul / Sekcia ŽP
Ochrana vôd / Základné predpisy / Vyhlášky
  • Vyhláška č. 119/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru (pridaná)
Odpadové hospodárstvo / Postupy a metódy
  • Spôsoby plnenia povinností voči starým vozidlám a odhlásenie starého vozidla z evidencie vozidiel (pridané)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály
  • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb - ÚVZ SR (zmenené)
Sekcia ŽP
Vyšlo v tlači
  • Svetový deň vody v envirorezorte - Enviroportál (pridané)
Diskusia
Oblasť BOZP / Školenia, VTZ a TZ, iné
  • Rozsah a periodicita kontrol
  • Kontrolná činnosť - ročné previerky BOZP
  • Vodiči - referenti
Oblasť OPP / Dokumentácia OPP
  • Požiarna identifikačná karta
Kalendár akcií
Prehľad všetkých našich akcií
 
         
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp