Copy
E-mail spravodaj č. 36 (16.09.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Ponuka odborných seminárov
 
Zákon o odpadoch - nová etapa od 1.1.2016
Termín: 23.09.2015, Miesto konania: Bratislava

pozvánka  prihláška

Novela zákona o ochrane pred požiarmi a novela vyhlášky o požiarnej prevencii
Termín: 24.09.2015, Miesto konania: Bratislava

pozvánka  prihláška

Novela zákona o ochrane pred požiarmi a novela vyhlášky o požiarnej prevencii
Termín: 25.09.2015, Miesto konania: Košice

pozvánka  prihláška
Modul / Sekcia OPP
Vzory dokumentov / Fyzické osoby - podnikatelia, Právnické osoby / Dokumentácia ochrany pred požiarmi / Požiarne poriadky pracovísk / Všeobecne
 • Požiarny poriadok pracoviska (pridané)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS - ÚVZ SR (zmenené)
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorým Úrad verejného zdravotníctva SR odobral oprávnenie na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby - ÚVZ SR (zmenené)
Diskusia
Oblasť BOZP / iné
 • Koľajový vozík
 • Osoba hluchonemá
Oblasť OPP / TPO, ŠPO, Preventivár PO obce
 • Otázky na skúšku technika PO
Kalendár akcií
 • Aktualizačná odborná príprava obsluhy technických zariadení plynových - 21.09.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Základné školenie obsluhy tlakových nádob stabilných - 21.09.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov nad 100 kW - 21.09.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Základné školenie odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov do 100kW - 21.09.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Kurz prvej pomoci - 21.09.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Základné školenie odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov nad 100 kW - 21.09.2015 - 22.09.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Kurz prvej pomoci - 22.09.2015 - BE-SOFT a.s. Bratislava
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 24.09.2015 - 25.09.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Základný kurz bezpečnostných technikov - 28.09.2015 - 30.10.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 28.09.2015 - 06.11.2015 - BE-SOFT a.s. Bratislava
 • Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 07.10.2015 - 09.10.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
Prehľad všetkých našich akcií
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
 
Naviac v softvéri BTS nájdete:

Softvér BTS
Nástroje / Prehľad zmien k poslednej aktualizácii
 • Prehľad zmien rozšírený o ďalšie moduly (Riziká, Testy, Chemické látky) a funkčné zmeny
diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp