Copy
 

E-mail spravodaj č. 16 (29.04.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.


Modul/Sekcia BOZP
Základné predpisy/Zákony
 • Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách (zmenený zákonom č. 101/2014 Z. z.; účinnosť od 01.07.2014)
 • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 102/2014 Z. z.; účinnosť od 01.05.2014 a 13.06.2014)
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (zmenený zákonom č. 103/2014 Z. z.; účinnosť od 01.07.2014)
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (zmenený zákonom č. 102/2014 Z. z.; účinnosť od 13.06.2014) 
Vzory dokumentov/Dokumentácia PZS/Prevádzkové poriadky
 • Prevádzkový poriadok pre prevádzku SAUNY (zmenené k novele vyhláška č. 554/2007 Z. z.)
 • Prevádzkový poriadok pre prevádzku SOLÁRIA (zmenené k novele vyhláška č. 554/2007 Z. z.) 
Odborná oblasť/Stavebníctvo/Profesie
 • Strelmajster (zmenené k zákonu č. 58/2014 Z. z.) 
Odborná oblasť/Terciálna sféra/Prevádzkové budovy a objekty
 • Objekt - prevádzka sauny (zmenené k novele vyhláška č. 554/2007 Z. z.)
 • Objekt - prevádzka solária (zmenené k novele vyhláška č. 554/2007 Z. z.) 
Odvetvové predpisy/Elektro
 • STN 33 2000-5-54 (33 2000) - 2008-03 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie (archív - zrušená STN 33 2000-5-54 (332000) 28.4.2014) - 2012-08) 
Modul/Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP/Zákony
 • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 102/2014 Z. z.; účinnosť od 01.05.2014 a 13.06.2014) 
Modul/Sekcia CO
Krízové plánovanie/Základné predpisy/Zákony
 • Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky (zmenený zákonom č. 99/2014 Z. z.; účinnosť od 01.06.2014) 
Úsek civilnej ochrany/Základné predpisy/Zákony
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (zmenený zákonom č. 103/2014 Z. z.; účinnosť od 01.07.2014)
 • Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti (zmenený zákonom č. 101/2014 Z. z.; účinnosť od 01.07.2014)

Na www.ebts.besoft.sk nájdete:

Sekcia BOZP
Vyšlo v tlači
 • Súťaž EU-OSHA - Európska cena za dobrú prax – NIP (pridané) 
Iné materiály BOZP
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS - ÚVZ SR (zmenené)
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorým Úrad verejného zdravotníctva SR odobral oprávnenie na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby - ÚVZ SR (zmenené) 
Diskusia
Oblasť BOZP/OOPP, iné
 • Fajčenie na pracovisku (pridané)
 • Ochranná obuv (pridané)
 • Ochranná prilba (pridané)
 • Banská činnosť (pridané) 
Oblasť OPP/Dokumentácia OPP
 • Určenie ohlasovne požiaru, protipožiarna hliadka právnickej osoby (pridané) 
Kalendár akcií
 • XXVI. celoslovenský seminár “Bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v praxi“ - 05.05.2014 - 07.05.2014 - IVBP, s.r.o. (pridané)
 • Deň hasičov - 07.05.2014 - OR HaZZ Košice (pridané)
 • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 12.05.2014 - 14.05.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz bezpečnostných technikov - 19.05.2014-24.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 02.06.2014 - 03.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 •  Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 25.06.2014 - 27.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané) 

Naviac v softvéri BTS nájdete:
 
Modul Testy
BOZP
 • STN 33 2000-5-54 - Elektrické inštalácie budov. Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče (zrušené)
 • Vyhláška č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti (zrušené)
 • Vyhláška č. 24/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti (zrušené)
 • Vyhláška č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti (zrušené)
 • Vyhláška č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti (zrušené)
 • Vyhláška č. 71/1988 Zb. o výbušninách (zrušené)
 • Vyhláška MH SR č. 77/1996 Z. z. o uskladňovaní výbušnín (zrušené)
 • Vyhláška MH SR č. 78/1996 Z. z. o preprave a prenášaní výbušnín v priestoroch organizácie (zrušené)
   
                            

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.


Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Napíšte nám
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk


Email Marketing Powered by Mailchimp