Copy
 
 
 
E-mail spravodaj č. 28 (22.07.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
 
Technický oznam
 
Dňa 23.07.2014 bude prebiehať odstávka pevných telefónnych liniek. V nevyhnutných prípadoch nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailov a mobilných telefónnych čísiel.

Pre generovanie sériových čísiel volajte: 0903 806 653


Modul/Sekcia ŽP
Ochrana ovzdušia / Formuláre a tlačivá / Malý zdroj znečisťovania ovzdušia
 • Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom (pridané)

Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Diskusia
Oblasť BOZP / školenia
 • Školenie zamestnancov - zdvíhacie zariadenia (pridané)
 • Odborná spôsobilosť T a T+ (pridané) 

Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti pri prácach s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou (pridané) 

Kalendár akcií
 • Kurz prvej pomoci - 11.09.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 16.09.2014 - 17.09.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základné školenie o odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov do 100 kW a nad 100 kW - 19.09.2014 - 19.09.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 22.09.2014 - 10.10.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 20.10.2014 - 22.10.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 27.10.2014 - 29.10.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov nad 100 kW - 31.10.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz bezpečnostných technikov - 03.11.2014 - 09.12.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 19.11.2014 - 20.11.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov - 12.12.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)

Naviac v softvéri BTS nájdete:

Modul Riziká
Prevádzkové objekty
 • Podlahové umývacie stroje (pridané)
Funkčné zmeny
 • Pridaná možnosť zmeniť (preusporiadať) poradie bezpečnostných opatrení
 • Vo vlastnostiach projektu pridané pole pre zadefinovanie poznámky (poznámka sa môže zobraziť aj pri tlači projektu)
 
                  


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu

 
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp