Copy
        
Informačný spravodaj č. 21 (31.05.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Kurz prvej pomoci

Úrazy sa žiaľ stávajú nie len v práci, ale aj doma, v prírode, na cestách... Vedeli by ste správne poskytnúť prvú pomoc a možno tak zachrániť život? Zúčastnite sa nášho kurzu.

Dátum začiatku: 10.06.2016
Miesto konania: Štúrova 6, Košice
Modul / Sekcia Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Základné predpisy / Smernice, Opatrenia, Iné
  • Opatrenie MZ SR č. S02491-OL-2016 z 18. mája 2016 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2016 (pridané)
  • Opatrenie MZ SR č. S02622-OL-2015 z 13. mája 2015 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2015 (archív - zrušené 31.05.2016)
Modul / Sekcia Civilná ochrana
Hospodárska mobilizácia / Základné predpisy / Vyhlášky
  • Vyhláška č. 473/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach (zmenená vyhláškou č. 172/2016 Z. z.; účinnosť 01.06.2016)
Civilná ochrana / Vzory dokumentov / Plán ochrany obyvateľstva - všeobecne / Dokumentácia / Dokumentácia protiradiačných opatrení, protichemických opatrení, protibiologických opatrení
  • Dokumentácia protiradiačných opatrení (pridané)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Vyšlo v tlači
  • Novinky pri vysielaní zamestnancov od 18.06.2016 - NIP (zmenené)
  • Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - NIP (zmenené)
Diskusia
Oblasť BOZP / Chemické látky a neb. látky, lekárske prehliadky, OOPP, VTZ a TZ, hygiena a pracovné podmienky, školenia
Oblasť OPP / Horľavé a horenie podporujúce látky Kalendár akcií
Prehľad najbližších kurzov a školení
 
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu


Like Spravodaj č. 21/2016 on Facebook
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp