Copy

E-mail spravodaj č. 03 (28.01.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

Modul/Sekcia BOZP
Odvetvové predpisy/Elektro
• STN 33 2000-5-52 (33 2000) - 2001-09 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 52: Elektrické rozvody (archív - zrušená od 25.01.2014. Nahradzujúca STN 33 2000-5-52 (33 2000) - 2012-04) 

Odvetvové predpisy
• Pridané normy pre „Stavebníctvo“ 

Modul/Sekcia ŽP
• Ochrana prírody a krajiny/Postupy a metódy
Podmienky ochrany prírody a krajiny podľa jednotlivých stupňov (pridané)Na www.ebts.besoft.sk nájdete:

Sekcia BOZP
Ostatné/Iné materiály BOZP
• Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb - ÚVZ SR (zmenené) 

Diskusia
Oblasť BOZP/VTZ a TZ, Pracovnoprávna oblasť, iné
• Kontrola AKU náradia (pridané)
• Mestská policajtka - bremeno (pridané)
• NV 396/2006 o minimálnych ..... na stavenisko (pridané)
• Pravidelná kontrola vykurovacích a klimatizačných systémov (pridané) 

Oblasť BOZP/Odpadové hospodárstvo

• Program odpadového hospodárstva (pridané) 

Kalendár akcií
• Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov nad 100 kW - 06.02.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
• Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 03.03.2014 - 04.03.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
• Kurz prvej pomoci - 07.03.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
• Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 10.03.2014 - 12.03.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
• Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 17.03.2014 - 04.04.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
• Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 12.05.2014 - 16.05.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
• Základný kurz bezpečnostných technikov - 19.05.2014-24.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)


Naviac v softvéri BTS nájdete:
 
Modul Testy
BOZP/Odvetvové predpisy/Elektro
• STN 33 2000-5-52 - Elektrické inštalácie budov. Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody (archív - zrušená od 25.01.2014) 
                            

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.


Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Napíšte nám
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk


Email Marketing Powered by Mailchimp