Copy 
        
Informačný spravodaj č. 46 (22.11.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom Informačnom portáli a v softvéri BTS.
 
Ak sa potrebujete lepšie vyznať v problematike zodpovednosti v  BOZP a zvýšiť si právne povedomie v danej oblasti, pozývame Vás na seminár

„PRÁVNE POHĽADY ZAMESTNÁVATEĽA A INŠPEKCIE PRÁCE  NA ZODPOVEDNOSŤ V OBLASTI BOZP“

Termín:        
Košice        07.12.2016                                           POZVÁNKA                       PRIHLÁŠKA
Bratislava   08.12.2016                                           POZVÁNKA                       PRIHLÁŠKA
Modul / Sekcia BOZP
Legislatíva SR / Smernice, Opatrenia, Iné Postupy a metódy / Prvá pomoc a zdravotná spôsobilosť
  • Náplne lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci fyzických osôb - podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby a zamestnancov (archív - zrušené Odborným usmernením MZ SR č. S06881-OZS-2016)
  • Zoznam vybraných faktorov práce a pracovného prostredia a vybrané práce, pri ktorých zdravotnú spôsobilosť vyžadujú osobitné predpisy pre účely náplne lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (archív - zrušené Odborným usmernením MZ SR č. S06881-OZS-2016)
Pracovná zdravotná služba / Základné predpisy / Smernice, Opatrenia, Iné Pracovná zdravotná služba / Postupy a metódy Modul / Sekcia ŽP
Ochrana vôd / Legislatíva SR / Zákony Modul / Sekcia CO
Civilná ochrana / Základné predpisy / Zákony Utajované skutočnosti / Základné predpisy / Zákony
Kalendár akcií

Tu nájdete prehľad našich najbližších kurzov, školení a iných vzdelávacích aktivít:
 

 


Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu
Zdieľať na Facebooku
Zdieľať na Twitteri
Preposlať známemu
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 
Odhlásiť adresu <<E-mail>> zo zoznamu.

Email Marketing Powered by Mailchimp