Copy

E-mail spravodaj č. 12 (01.04.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

 
Na informačnom portáli E-BTS v Sekciách BOZP, OPP, ŽP a CO v časti Základné predpisy sme pridali možnosť zobrazenia jednotlivých noviel predpisov vrátane zvýraznenia nových alebo zmazaných častí predpisu.

Modul/Sekcia BOZP
Základné predpisy/Zákony
 • Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pridaný)
 Základné predpisy/Vyhlášky
 • Vyhláška č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe (zmenená vyhláškou č. 81/2014 Z. z.; účinnosť od 01.04.2014)
 • Vyhláška č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo (zmenená vyhláškou č. 75/2014 Z. z.; účinnosť od 01.05.2014)

Na www.ebts.besoft.sk nájdete:

Sekcia OPP

Iné materiály
 • Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku požiarnej prevencie krajskými riaditeľstvami Hasičského a záchranného zboru a okresnými riaditeľstvami Hasičského a záchranného zboru za rok 2013 - MV SR (pridané)
Diskusia
Oblasť BOZP/Pracovné úrazy
 • Pracovný uraz alebo nie? (pridané)
Oblasť OPP/Dokumentácia OPP
 • Prevzatie staveniska (pridané)
Oblasť ŽP/Odpadové hospodárstvo
 • Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním (pridané)
Kalendár akcií
 • Bezpečnosť technických zariadení 2014 - 09.04.2014 - 10.04.2014 - Technická inšpekcia, a.s. (pridané)
 • Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov - 24.04.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • XXVI. celoslovenský seminár “Bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v praxi“ - 05.05.2014 - 07.05.2014 - IVBP, s.r.o. (pridané)
 • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 12.05.2014 - 16.05.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz bezpečnostných technikov - 19.05.2014-24.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 02.06.2014 - 03.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 25.06.2014 - 27.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané) 

   
                            

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.


Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Napíšte nám
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk


Email Marketing Powered by Mailchimp