Copy

E-mail spravodaj č. 06 (18.02.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

Modul/Sekcia BOZP
Vzory dokumentov/Zásady bezpečnej práce/Doprava
 • Základné zásady bezpečnej práce - práce pri používaní snehových pluhov a radlíc (pridané) 

Odvetvové predpisy/Bezpečnostné značky
 • STN EN 61310-1 (33 2200) - 2008-09 Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. Časť 1: Požiadavky na vizuálne, akustické a dotykové signály (pridané)
 • STN EN 61310-2 (33 2200) - 2008-09 Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. Časť 2: Požiadavky na označovanie (pridané)
 • STN EN 61310-3 (33 2200) - 2008-09 Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. Časť 3: Požiadavky na umiestnenie a činnosť ovládačov (pridané) 
 • Odvetvové predpisy/Elektro
 • STN 33 2000-4-42 (33 2000) - 2001-08 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 42: Ochrana pred účinkami tepla (archív - zrušená 14.02.2014; nahradzujúca STN 33 2000-4-42 (33 2000) - 2012-04) 

Odvetvové predpisy/Školstvo
 • Metodické usmernenie č. 9/2010-R o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik (zmenené Metodickým usmernením č. 8/2014; účinnosť od 15.02.2014) 

Modul/Sekcia ŽP
Odpadové hospodárstvo/Vzory dokumentov/Žiadosti a oznámenia - odpady
 • Oznámenie skutočností nasvedčujúcich porušenie povinností pri zbere odpadov vrátane ich výkupu (pridané)

Na www.ebts.besoft.sk nájdete:

Sekcia BOZP
Ostatné/Vyšlo v tlači
 • Kampaň Zdravé pracoviská 2014 - 2015 - NIP (pridané)
 • Európska inšpekčná kampaň 2014 - NIP (pridané) 

Diskusia
Oblasť BOZP/Dokumentácie, školenia
 • Testovanie airbagov (pridané)
 • Oprava VTZ plynových (pridané) 

Kalendár akcií
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 03.03.2014 - 04.03.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Kurz prvej pomoci - 07.03.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 10.03.2014 - 12.03.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 17.03.2014 - 04.04.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 12.05.2014 - 16.05.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz bezpečnostných technikov - 19.05.2014-24.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 25.06.2014 - 27.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 
                            

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.


Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Napíšte nám
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk


Email Marketing Powered by Mailchimp