Copy
 

E-mail spravodaj č. 17 (07.05.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.Modul/Sekcia BOZP
Základné predpisy/Zákony
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (zmenený zákonom č. 106/2014 Z. z.; účinnosť od 01.06.2014) 

Modul/Sekcia ŽP
Odpadové hospodárstvo/Vzory dokumentov/Prevádzkové poriadky a reglementy - odpady
 • Prevádzkový poriadok bioplynovej stanice (pridané)

Modul/Sekcia CO
Ochrana osobných údajov/Základné predpisy/Vyhlášky
 • Vyhláška č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení (zmenená vyhláškou č. 117/2014 Z. z.; účinnosť 01.05.2014)

Ochrana osobných údajov/Vzory dokumentov
 • Bezpečnostná smernica na ochranu osobných údajov (zmenené k novele vyhlášky č. 164/2013 Z. z.)

Na www.ebts.besoft.sk nájdete:

Sekcia BOZP

Iné materiály BOZP
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb - ÚVZ SR (zmenené)

Diskusia
Oblasť BOZP/Hygiena a pracovné podmienky, školenia
 • Skladovanie/manipulačná plocha v priestore medzi bránami (pridané)
 • Rodné číslo v prezenčkách pri oboznamovaní s predpismi BOZP (pridané)

Kalendár akcií
 • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 12.05.2014 - 14.05.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
Pozvánka        Prihláška
 
 • Základný kurz bezpečnostných technikov - 19.05.2014-24.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
Pozvánka        Prihláška
 
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 02.06.2014 - 03.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 •  Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 25.06.2014 - 27.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané) 

    
                            

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.


Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Napíšte nám
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk


Email Marketing Powered by Mailchimp