Copy
logo-besoft logo-spravodaj 
        
Spravodaj č. 21 (28.05.2019)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom Informačnom portáli a v softvéri BTS.
Modul / Sekcia BOZP
Odvetvové predpisy / Elektro
  • STN EN 61140 (33 2010) - 2004-08 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia (archív - zrušená normou STN EN 61140 (33 2010) - 2016-10)
Modul / Sekcia OPP
Legislatíva SR / Vyhlášky
Na Informačnom portáli nájdete:logo-ebts
Diskusia
BOZP OPP Odborné informácie
Pripomienkovanie legislatívy / BOZP Registre / BOZP
Kompletná ponuka kurzov a školení na prvý polrok 2019
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu
Copyright © 2019 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 
Odhlásiť moju adresu zo zoznamu a neposielať mi ďalšie spravodaje.

Email Marketing Powered by Mailchimp