Copy
E-mail spravodaj č. 47 (01.12.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Vážení klienti,

dávame Vám do pozornosti možnosť využiť akciové ceny pri zakúpení našich softvérových produktov.
 
          
Chcete sa dozvedieť povinnosti vyplývajúce z novej legislatívy?
Pripravili sme pre Vás odborné semináre:

Aké zmeny v legislatíve bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi priniesol rok 2015?
Termín: 03.12.2015, Miesto konania: Bratislava
 
Upozorňujeme na zmenu miesta konania seminára!
Z dôvodu väčšej účasti nové miesto konania: Hotel Doprastav, Gala sála , Košická 52, Bratislava
pozvánka  prihláška
 
Zákon o odpadoch - nová etapa od 1.1.2016
Termín: 08.12.2015, Miesto konania: Bratislava
Postup zamestnávateľa pri pracovnom úraze a odškodňovanie pracovných úrazov
Termín: 09.12.2015, Miesto konania: Bratislava
pozvánka  prihláška
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Nariadenia vlády
  • Nariadenie vlády č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu (pridané)
Formuláre a tlačivá / Technické zariadenia / Revízne správy
  • Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške existujúcej elektrickej inštalácie (pridané)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály
  • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS - ÚVZ SR (zmenené)
  • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené)
Diskusia
Oblasť BOZP / OOPP
  • Kuch. blúza - prac. odev alebo OOPP
  • Upratovačka - prac. obuv alebo OOPP
  Oblasť OPP / Horľavé a horenie podporujúce látky
  • Príručný sklad horľavých kvapalín
Kalendár akcií
Prehľad všetkých našich akcií
 
          
 
Naviac v softvéri BTS nájdete:
 
Modul Riziká
Prevádzkové objekty / Prevádzkové budovy a objekty
  • Posuvné dvere (pridané)
diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp