Copy

E-mail spravodaj č. 05 (11.02.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

Modul/Sekcia BOZP
Základné predpisy/Smernice, Opatrenia, Iné
 • Odborné usmernenie MZ SR č. 10525/2010-OL o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (archív - zrušené Odborným usmernením MZ SR č. S05281-OZS-2013 o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci) 
Odborná oblasť/Polygrafia/Profesie
 • Montážnik v polygrafii (pridané) 
Odvetvové predpisy/Bezpečnostné značky
 • STN 01 8013 (01 8013) - 1964-07 Požiarne tabuľky (pridané)
 • STN 01 8014 (01 8014) - 1974-03 Tabuľky na označovanie priestorov s tlakovými nádobami na plyny (pridané)
 • STN EN ISO 7010 (01 8012) - 2013-07 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Registrované bezpečnostné značky (pridané)
 • STN ISO 11684 (47 0168) - 2000-05 Traktory, poľnohospodárske a lesnícke stroje, záhradné motorové zariadenia. Bezpečnostné značky a piktogramy. Všeobecné zásady (pridané)
 • STN ISO 3864-1 (01 8012) - 2013-07 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 1: Princípy návrhu na bezpečnostné značky a bezpečnostné označenia (pridané)
 • STN ISO 3864-2+Amd 1 (01 8012) - 2013-07 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 2: Princípy návrhu tvorby bezpečnostných štítkov na výrobkoch (pridané)
 • STN ISO 3864-3 (01 8012) - 2013-07 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 3: Princípy návrhu grafických znakov na používanie v bezpečnostných značkách (pridané)
 • STN ISO 3864-4 (01 8012) - 2013-07 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Časť 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálov bezpečnostných značiek (pridané)
 • STN ISO 7000 (01 8017) - 1997-08 Grafické značky používané na zariadeniach. Opis a význam (pridané)
 • STN ISO 9244 (27 7011) - 2013-08 Stroje na zemné práce. Bezpečnostné štítky na strojoch. Všeobecné zásady (pridané) 
Odvetvové predpisy/Lesné hospodárstvo
 • STN ISO 11684 (47 0168) - 2000-05 Traktory, poľnohospodárske a lesnícke stroje, záhradné motorové zariadenia. Bezpečnostné značky a piktogramy. Všeobecné zásady (pridané) 
Odvetvové predpisy/Stavebníctvo
 • STN ISO 9244 (27 7011) - 2013-08 Stroje na zemné práce. Bezpečnostné štítky na strojoch. Všeobecné zásady (pridané) 
Odvetvové predpisy/Tlak
 • STN EN 201 (69 1700) - 2010-04 Plastárske a gumárske stroje. Vstrekovacie stroje. Bezpečnostné požiadavky (pridané)

Na www.ebts.besoft.sk nájdete:

Sekcia BOZP
Ostatné/Ostatné predpisy BOZP
 • Vestník MZ SR (čiastka 1 - 10 zo dňa 29. januára 2014), ktorý obsahuje Odborné usmernenie MZ SR č. S05281-OZS-2013 o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (pridané) 
Ostatné/Iné materiály BOZP
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS - ÚVZ SR (zmenené) 
Diskusia
Oblasť BOZP/Pracovno-právna oblasť
 • Rekondičné pobyty - dobrovoľná neúčasť?  (pridané) 
Kalendár akcií
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 03.03.2014 - 04.03.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Kurz prvej pomoci - 07.03.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 10.03.2014 - 12.03.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 17.03.2014 - 04.04.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 12.05.2014 - 16.05.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz bezpečnostných technikov - 19.05.2014-24.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 25.06.2014 - 27.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané) 
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok (pridané)

                            

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.


Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Napíšte nám
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk


Email Marketing Powered by Mailchimp