Copy
E-mail spravodaj č. 31 (11.08.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
 
Zákon o odpadoch - nová etapa od 1.1.2016
Termín: 23.09.2015, Miesto konania: Bratislava

pozvánka  prihláška

Novela zákona o ochrane pred požiarmi a novela vyhlášky o požiarnej prevencii
Termín: 24.09.2015, Miesto konania: Bratislava

pozvánka  prihláška

Novela Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
Termín: 25.09.2015, Miesto konania: Košice

pozvánka  prihláška

 
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 188/2015 Z. z.; účinnosť 31.08.2015; 01.09.2015; 01.01.2016; 01.09.2016)
 • Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 188/2015 Z. z.; účinnosť 01.09.2015)
 • Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 188/2015 Z. z.; účinnosť 01.09.2015)
Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zmenená vyhláškou č. 191/2015 Z. z.; účinnosť 01.04.2016)
Modul / Sekcia OPP
Odborná oblasť / Technické zariadenia
 • Elektrická požiarna signalizácia (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
 • Pojazdné hasiace prístroje ((zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
 • Požiarne vodovody a zdroje vody na hasenie požiarov (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
 • Prenosné hasiace prístroje (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
 • Protipožiarne klapky (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
 • Stabilné hasiace zariadenia - CO2 (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
 • Stabilné hasiace zariadenia - Drenčerové (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
 • Stabilné hasiace zariadenia - Inergen (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
 • Stabilné hasiace zariadenia - Penové (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
 • Stabilné hasiace zariadenia - Práškové (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
 • Stabilné hasiace zariadenia - Sprinklerové (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené)
Sekcia OPP
Iné materiály
 • Najdôležitejšie zmeny vyplývajúce z novely zákona č. 314/2001 Z. z. (zákon č. 129/2015 Z. z.; účinnosť 01.09.2015 a 01.01.2016) (pridané)
Diskusia
Oblasť BOZP / Školenia, dokumentácie, lekárske prehliadky
 • Vstupné LP pre leasingových zamestnancov (pridané)
 • Môže BT školiť? (pridané)
 • Aktualizácia dokumentácie (pridané)
 • Oboznamovanie s bezpečnými pracovnými postupmi (pridané)
Oblasť OPP / iné
 • Zmeny vo vyhláške 121/2002 (pridané)
Kalendár akcií
Prehľad všetkých našich akcií
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
 
diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp