Copy 
        
Informačný spravodaj č. 43 (02.11.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom Informačnom portáli a v softvéri BTS.
 

Seminár "Naučte sa riešiť konflikty"


Viete efektívne riešiť konflikty? Chceli by ste sa naučiť základné techniky sebaovládania, alebo ako jednať s konfliktnými ľuďmi? Seminár je určený nie len manažérom a vedúcim zamestnancom, ale každému, komu záleží na svojom osobnom rozvoji.
 
V Bratislave, 7. decembra 2016

Seminár  "Zákon o odpadoch - povinnosti, vedenie evidencie a ohlásenia"

Po roku platnosti zákona Vás pozývame na konzultačný seminár, na ktorom si spolu zhrnieme skúsenosti, prekonzultujeme evidenciu, ohlásenia a prípadné nejasnosti. Môžete si priniesť vlastnú evidenciu a metodiku pre vyhradené výrobky, riešiť budeme aj konkrétne problémy a otázky.

V Bratislave, 5. decembra 2016
 
Modul / Sekcia BOZP

Legislatíva SR / Zákony Legislatíva SR / Vyhlášky Pracovná zdravotná služba / Základné predpisy / Vyhlášky
Modul / Sekcia ŽP

Ochrana vôd / Legislatíva SR / Smernice, Opatrenia, Iné
  • Výnos MP, ŽP a RR SR č. 2/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní (archív - zrušené vyhláškou č. 242/2016 Z. z.)
Ochrana vôd / Odborná oblasť / Odborné činnosti a profesie
Modul / Sekcia CO

Civilná ochrana / Vzory dokumentov Utajované skutočnosti / Základné predpisy / Smernice, Opatrenia, Iné Utajované skutočnosti / Vzory dokumentov / Administratívna bezpečnosť
  • Kniha administratívnych pomôcok a administratívne pomôcky (archív - zrušené Metodickým usmernením č. 58/2016)
  • Oznámenie o zmene stupňa utajenia utajovanej písomnosti (archív - zrušené Metodickým usmernením č. 58/2016)
  • Prílohy pevne nespojené s utajovanou písomnosťou (archív - zrušené Metodickým usmernením č. 58/2016)
  • Prílohy pevne spojené s utajovanou písomnosťou (archív - zrušené Metodickým usmernením č. 58/2016)
  • Protokol utajovaných písomností (archív - zrušené Metodickým usmernením č. 58/2016)
Kalendár akcií

Tu nájdete prehľad našich najbližších kurzov, školení a iných vzdelávacích aktivít:
 

 


Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 
Odhlásiť adresu <<E-mail>> zo zoznamu.

Email Marketing Powered by Mailchimp