Copy
E-mail spravodaj č. 50 (22.12.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Vážení klienti,

dávame Vám do pozornosti možnosť využiť akciové ceny pri zakúpení našich softvérových produktov.
 
          
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 387/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) (zmenený zákonom č. 387/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
 • Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 387/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní (pridaná)
Modul / Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP / Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 387/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Odpadové hospodárstvo / Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti (pridaná)
 • Vyhláška č. 370/2015 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu (pridaná)
 • Vyhláška č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti (pridaná)
Modul / Sekcia CO
Civilná ochrana / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 387/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Diskusia
Oblasť BOZP / VTZ a TZ, školenia, pracovnoprávna oblasť, iné
 • Lekárnička - iné lieky
 • Svetelné závory
 • Školenie VZV po termíne
 • Presuny strojov vo výrobe
 • Zamestnanec chce pracovnú pohotovosť počas dovolenky - je to zakázané?
Kalendár akcií
Prehľad všetkých našich akcií
 
          
 
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp