Copy
E-mail spravodaj č. 06 (17.02.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

 
skolenieVážení klienti,
 
dňa 24.2.2015 pre Vás pripravujeme v Košiciach odborný seminár pod názvom "Výkon činnosti PZS pre zamestnancov v 1. a 2. kategórii bezpečnostným technikom, ABT"
 
Pozvánka                           Prihláška
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (zmenený zákonom č. 14/2015 Z. z.; účinnosť 01.03.2015 a 01.09.2015)
 • Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 14/2015 Z. z.; účinnosť 01.03.2015)
Odborná oblasť / Chémia / Prevádzkové budovy a objekty
 • Biologické laboratória (zmenené k novej STN 01 8003:2015)
 • Chemické laboratórium (zmenené k novej STN 01 8003:2015)
 • Sklady chemikálií (zmenené k novej STN 01 8003:2015)
Odborná oblasť / Chémia / Profesie
 • Chemické laboratórium - obsluha (zmenené k novej STN 01 8003:2015)
Odborná oblasť / Potravinárstvo / Profesie
 • Biochemik mliekarenskej výroby (zmenené k novej STN 01 8003:2015)
 • Chemik tukového priemyslu a kozmetiky (zmenené k novej STN 01 8003:2015)
Odvetvové predpisy / Osobné ochranné pracovné prostriedky / Ochrana celého tela
 • STN EN 469 (83 2756) - 2006-07 Ochranný odev pre hasičov. Požiadavky na vlastnosti ochranného odevu na zdolávanie požiaru (archív - zrušená normou STN EN 469 (83 2756) - 2015-02)
Odvetvové predpisy / Osobné ochranné pracovné prostriedky / Školstvo
 • STN 01 8003 (01 8003) - 1985-04 Zásady bezpečnosti práce v chemických laboratóriách (archív - zrušená normou STN 01 8003 (01 8003) - 2015-02)
 • STN 01 8003 (01 8003) - 2015-02 Zásady bezpečnosti práce v chemických laboratóriách (pridaná)
Pracovná zdravotná služba / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (zmenený zákonom č. 14/2015 Z. z.; účinnosť 01.03.2015 a 01.09.2015)
Modul / Sekcia OPP
Postupy a metódy / Požiarnotechnické zariadenia / Hasiace látky a hasiace systémy
 • Automatický hasiaci systém v motorových vozidlách a v priestoroch bez obsluhy (pridané)
Modul / Sekcia ŽP
Ochrana vôd / Postupy a metódy
 • Kalendár hlásení (zmenené k novele zákona č. 364/2004 Z. z.)
Modul / Sekcia CO
Úsek civilnej ochrany / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (zmenený zákonom č. 14/2015 Z. z.; účinnosť 01.03.2015 a 01.09.2015)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály BOZP
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené) 
Diskusia
Oblasť BOZP / Práce vo výškach
 • Zdravotná spôsobilosť (pridané)
Kalendár akcií
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
Naviac v softvéri BTS nájdete:

Modul Testy
BOZP / Odvetvové predpisy / Laboratóriá
 • STN 01 8003 - Zásady bezpečnosti práce v chemických laboratóriách (zrušená)
             


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp