Copy
                                                             
        
Informačný spravodaj č. 14 (12.04.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 19.04.2016 - 21.04.2016, Miesto konania: Bratislava
pozvánka        prihláška

Nové povinnosti a úlohy obce v oblasti ochrany pred požiarmi zmeny v legislatíve účinné od 1.1.2016 a 1.1.2017
Termín: 26.04.2016, Miesto konania: Košice
Termín: 03.05.2016, Miesto konania: Bratislava
pozvánka        prihláška

Bezpečnosť v poľnohospodárstve
Termín: 27.04.2016, Miesto konania: Nitra
pozvánka   program    prihláška
Nový web www.besoft.sk

Vážený priatelia, radi by sme Vám predstavili našu novú firemnú stránku. Dúfame, že sa Vám bude páčiť a radi uvítame Vaše názory a postrehy.
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Nariadenia vlády
 • Nariadenie vlády č. 131/2016 Z. z. o sprístupňovaní výbušnín na civilné použitie na trhu (pridané)
Odvetvové predpisy / Doprava
 • STN EN 1755 (26 8819) - 2016-04 Priemyselné vozíky. Bezpečnostné požiadavky a overovanie. Doplňujúce požiadavky na prevádzku v potenciálne výbušných atmosférach (pridané)
Odvetvové predpisy / Zváranie
 • STN 05 0710 (05 0710) - 1975-07 Zváranie. Predpisy pre úradné skúšky zváračov (archív - zrušená od 01.04.2016)
Modul / Sekcia OPP
Odvetvové predpisy / Zváranie
 • STN 05 0710 (05 0710) - 1975-07 Zváranie. Predpisy pre úradné skúšky zváračov (archív - zrušená od 01.04.2016)
Odvetvové predpisy / Horľavé látky
 • STN 38 6462 (38 6462) - 2014-07 Čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) pre motorové vozidlá. Technické požiadavky a bezpečnosť (archív - od 01.04.2016 zrušená normou STN 38 6462 2016-04)
 • STN 38 6462 (38 6462) - 2016-04 Čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) pre motorové vozidlá. Technické požiadavky a bezpečnosť (pridané)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorým bolo vydané, odobraté alebo zmenené oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb - ÚVZ SR (zmenené)
Sekcia ŽP
Iné materiály
 • Usmernenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k spôsobu vypĺňania tlačiva „OHLÁSENIE O MATERIÁLOVOM TOKU ODPADOV Z OBALOV“ (pridané)
Diskusia
Oblasť BOZP / OOPP, dokumentácie, školenia, iné
 • Preprava kotúčov papiera
 • Školenie práca vo výškach
 • Nová vyhláška záťaž teplom a chladom
 • Ochrana sluchu vodičov VZV
Oblasť OPP / FO-podnikatelia, PO, požiarne zariadenia
 • Potrubie k hydrantu
 • Hasiace prístroje v autách kategórie M1
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2016
Kalendár akcií
 • Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie - 05.05.2016 - Bratislava - Národný inšpektorát práce

Prehľad všetkých našich akcií
 
         
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu


Like Spravodaj č. 14/2016 on Facebook
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp