Copy
E-mail spravodaj č. 25 (30.06.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 128/2015 Z. z. O prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pridaný)
Vzory dokumentov / Základná dokumentácia
 • Pokyn na určenie podmienok používania bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v priestoroch spoločnosti (zmenené k novele NV č.387/2006 Z. z.)
Odborná oblasť / Chémia / Prevádzkové budovy a objekty
 • Chemické riadené atmosféry - pracovisko (zmenené k novele NV č.387/2006 Z. z.)
 • Objekt s chemickými tlakovými reaktormi (zmenené k novele NV č.387/2006 Z. z.)
 • Objekt s výmenníkmi (zmenené k novele NV č.387/2006 Z. z.)
 • Objekt skladovania chemických látok v tlakových nádobách (zmenené k novele NV č.387/2006 Z. z.)
 • Objekt so zaradeniami na destiláciu (zmenené k novele NV č.387/2006 Z. z.)
 • Objekt so zariadeniami na sušenie (zmenené k novele NV č.387/2006 Z. z.)
 • Objekt so zariadeniami používanými na impregnáciu (zmenené k novele NV č.387/2006 Z. z.)
 • Objekt so zariadeniami používanými na krakovanie (zmenené k novele NV č.387/2006 Z. z.)
 • Objekt so zariadeniami používanými na polymerizáciu (zmenené k novele NV č.387/2006 Z. z.)
 • Objekt so zariadeniami používanými na pyrolízu (zmenené k novele NV č.387/2006 Z. z.)
 • Objekt so zariadeniami používanými na reformovanie (zmenené k novele NV č.387/2006 Z. z.)
 • Objekt so zariadeniami používanými na skvapalňovanie (zmenené k novele NV č.387/2006 Z. z.)
 • Objekt so zariadeniami používanými na spekanie (zmenené k novele NV č.387/2006 Z. z.)
 • Objekt so zariadeniami používanými pri endotermickej/exotermickej výrobe plynu (zmenené k novele NV č.387/2006 Z. z.)
 • Objekt so zariadeniami používanými pri kalcinovaní (zmenené k novele NV č.387/2006 Z. z.)
 • Objekt so zariadeniami používanými pri splyňovaní (zmenené k novele NV č.387/2006 Z. z.)
 • Objekt so zariadeniami používanými pri tavení (zmenené k novele NV č.387/2006 Z. z.)
 • Sklady chemikálií (zmenené k novele NV č.387/2006 Z. z.)
Odborná oblasť / Chémia / Technické zariadenia
 • Vyvíjače riadených atmosfér v chemickom priemysle (zmenené k novele NV č.387/2006 Z. z.)
Odborná oblasť / Potravinárstvo / Prevádzkové budovy a objekty
 • Baliareň (zmenené k novele NV č.387/2006 Z. z.)
 • Chladiareň (zmenené k novele NV č.387/2006 Z. z.)
 • Konzerváreň (zmenené k novele NV č.387/2006 Z. z.)
 • Mraziareň (zmenené k novele NV č.387/2006 Z. z.)
 • Sušiareň (zmenené k novele NV č.387/2006 Z. z.)
 • Udiareň (zmenené k novele NV č.387/2006 Z. z.)
Modul / Sekcia ŽP
Prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH) / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 128/2015 Z. z. O prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pridaný)
Modul / Sekcia CO
Civilná ochrana / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 128/2015 Z. z. O prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pridaný)
Modul / Sekcia Chemické látky
 • Kyselina citrónová bezvodá (pridaná)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály
 • Najdôležitejšie zmeny vyplývajúce z novely zákona č. 124/2006 Z. z. (zákon č. 118/2015 Z. z.; účinnosť od 01.07.2015), zákon č. 128/2015 Z. z.; účinnosť od 01.09.2015) (pridané)
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS - ÚVZ SR (zmenené)
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené)
Sekcia Testy
Oblasť ŽP
 • Test zo školenia obsluhy zariadení pre oblasť ŽP (pridané)
Diskusia
Oblasť OPP / Dokumentácia OPP
 • Požiarnobezpečnostná charakteristika užívanej stavby (pridané)
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (pridané)

Kalendár akcií
Prehľad všetkých našich akcií
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
 
diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp