Copy
E-mail spravodaj č. 37 (22.09.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Modul / Sekcia BOZP
Formuláre a tlačivá / Technické zariadenia / Revízne správy
 • Správa o odbornej skúške a odbornej prehliadke zdvíhacieho zariadenia - Zvislá posuvná brána s motorovým pohonom (pridané)
Modul / Sekcia OPP
Postupy a metódy / Iné
 • Terminologický slovník (oblasť ochrana pred požiarmi) (zmenené k novele zákona č. 314/2001 Z. z.; vyhlášky č. 121/2002 Z. z.; vyhlášky č. 611/2006 Z. z.)
Modul / Sekcia ŽP
Ochrana vôd / Základné predpisy / Nariadenia vlády
 • Nariadenie vlády č. 270/2010 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky (archív - zrušené nariadením vlády č. 167/2015 Z. z.)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS - ÚVZ SR (zmenené)
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené)
Diskusia
Oblasť BOZP / Dokumentácie, VTZ a TZ
 • Expanzné nádrže v kotolni
 • Používanie bezpečnostných nožíkov
 
Oblasť OPP / Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru, požiarnotechnické zariadenia
 • Dokument o ochrane pred výbuchom
 • Požiarnotechnické zariadenia
 Kalendár akcií
 • Novela zákona o ochrane pred požiarmi a novela vyhlášky o požiarnej prevencii - 24.09.2015 -  BE-SOFT a.s. Bratislava
 • Novela zákona o ochrane pred požiarmi a novela vyhlášky o požiarnej prevencii - 25.09.2015 -  BE-SOFT a.s. Košice
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 24.09.2015 - 25.09.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Základný kurz bezpečnostných technikov - 28.09.2015 - 30.10.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 28.09.2015 - 06.11.2015 - BE-SOFT a.s. Bratislava
 • Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 07.10.2015 - 09.10.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
Prehľad všetkých našich akcií
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp