Copy
E-mail spravodaj č. 45 (18.11.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Chýba Vám niečo na informačnom portáli, alebo v softvéri BTS?

Ak máte nápad na doplnenie predpisov, vzorových dokumentov, rizík, testov, chemických látok, funkcií, prípadne iného obsahu, radi príjmeme Vaše podnety na adrese ebts@besoft.sk
Modul / Sekcia OPP
Vzory dokumentov / Fyzické osoby - podnikatelia, Právnické osoby / Ohlasovňa požiarov
 • Prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktoré sa nachádzajú v objekte (pridané)
Vzory dokumentov / Fyzické osoby - podnikatelia, Právnické osoby / Dokumentácia ochrany pred požiarmi / Iné
 • Písomné povolenie na vykonanie činností spojených so zváraním (pridané)
Modul / Sekcia ŽP
Prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH) / Formuláre a tlačivá
 • Informácia o prípade, keď takmer došlo k závažnej priemyselnej havárii (pridané)
 • Informácia o závažnej priemyselnej havárii (pridané)
Modul / Sekcia Chemické látky
 • Chlórbenzén (pridaná)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Diskusia
Oblasť BOZP / Školenia, VTZ a TZ, Pracovno-právna oblasť, Hygiena a pracovné podmienky
 • Ergonómia a pracovné miesto
 • Používanie firemného vozidla
 • OPOS veľkokuch. spotrebičov
 • Vstupné školenie cudzincov
Oblasť OPP / Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru, Stavby
 • Sklad farieb
 • Komíny
Oblasť PZS / Pracovná zdravotná služba
 • PZS začiatočník
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov (pridané)
Kalendár akcií
 • Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 23.11.2015 - 25.11.2015 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Kurz „Lektor“ 23.11.2015 - 15.12.2015 - BE-SOFT a.s. Bratislava (pridané)
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 26.11.2015 - 27.11.2015 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Aktualizačná odborná príprava obsluhy zdvíhacích zariadení - 30.11.2015 - BE-SOFT a.s. Bratislava (pridané)
Prehľad všetkých našich akcií
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
 
diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp