Copy
E-mail spravodaj č. 41 (21.10.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

Vážení klienti,

v novembri 2014 otvárame nové vzdelávacie stredisko v Bratislave, v ktorom Vás radi privítame.

Aktuálnu ponuku vzdelávacích aktivít pre stredisko Bratislava nájdete tu.

 
Modul / Sekcia ŽP
Ochrana ovzdušia / Postupy a metódy
 • Porovnanie kategorizácie stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia s niektorými priemyselnými činnosťami podliehajúcimi integrovanému povoľovaciemu konaniu v rámci IPKZ (zmenené k novele vyhlášky č. 410/2012 Z. z.)

Modul / Sekcia Chemické látky
 • Dusičnan sodný (pridané)

Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Vyšlo v tlači
 • Európsky týždeň BOZP - NIP (pridané)
 • Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 20. - 24. októbra 2014 - ÚVZ SR (pridané)
 • Tentoročný Európsky týždeň pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je zameraný na riadenie stresu súvisiaceho s prácou - EU-OSHA (pridané)
Iné materiály BOZP
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené)

Diskusia
Oblasť BOZP / Lekárske prehliadky, VTZ a TZ, STN a EN STN
 • Kontroly predlžovačiek
 • Prevádzkový technik zdvíhacích zariadení
 • Lekárska prehliadka vodiča skupiny B
 • Špeciálne korekčné prostriedky
Oblasť OPP / Požiarnotechnické zariadenia, FO-podnikatelia, PO
 • Zabezpečenie PO
 • Mobilná signalizácia požiaru
 • Nahradenie prenosných hasiacich prístrojov hasiacimi "loptami" elide fire

Kalendár akcií
 • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 27.10.2014 - 29.10.2014 - BE-SOFT, a.s. Košice
 • Lektor - 27.10.2014 - 14.11.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
Pozvánka                                    Prihláška
 • Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov nad 100 kW - 31.10.2014 - BE-SOFT, a.s. Košice
 • Základný kurz bezpečnostných technikov - 03.11.2014 - 09.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Košice
 • Aktuálne otázky bezpečnosti práce - 19.11.2014 - 21.11.2014 - TU Košice
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 19.11.2014 - 20.11.2014 - BE-SOFT, a.s. Košice
 • Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov - 12.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Košice
                  


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp