Copy
logo-besoft logo-spravodaj 
        
Spravodaj č. 15 (16.04.2019)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom Informačnom portáli a v softvéri BTS.
V Bratislave sme pre Vás pripravili školiace aktivity:
Modul / Sekcia BOZP
Legislatíva SR / Zákony Pracovná zdravotná služba / Legislatíva SR / Zákony Modul / Sekcia ZP
Odpadové hospodárstvo / Formuláre a tlačivá / Odpady / Identifikačný list nebezpečného odpadu (Príloha č. 7 k vyhláške č. 371/2015 Z. z.) / Vzory - vyplnené tlačivá Modul / Sekcia CO
Civilná ochrana / Legislatíva SR / Zákony
Na Informačnom portáli nájdete:logo-ebts
Diskusia
BOZP Odborné informácie
Vyšlo v tlači / OPP Vyšlo v tlači / ŽP Registre / BOZP
Navyše v softvéri BTS nájdete:

Modul Organizačné jednotky

Formuláre / Životná prostredie / Odpadové hospodárstvo / Identifikačný list nebezpečného odpad
  • 080415 - Vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (pridané)
Modul Riziká
  • Pridaná vzorová profesia „Pekár / pekárka“.
Kompletná ponuka kurzov a školení na prvý polrok 2019
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu
Copyright © 2019 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 
Odhlásiť moju adresu zo zoznamu a neposielať mi ďalšie spravodaje.

Email Marketing Powered by Mailchimp