Copy
 
 
E-mail spravodaj č. 23 (17.06.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.


Modul/Sekcia BOZP
Formuláre a tlačivá/Stavebníctvo
 • Záznam o odovzdaní a prevzatí lešenia (pridané) 
Odvetvové predpisy
 • Doplnený prehľad súvisiacich noriem pre „Zdvíhacie zariadenia“ 
Modul/Sekcia ŽP
Ochrana vôd/Základné predpisy/Vyhlášky
 • Vyhláška č. 159/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd (pridaná)
 • Vyhláška č. 251/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd (archív - zrušená vyhláškou č. 159/2014 Z. z.) 
Odpadové hospodárstvo/Základné predpisy/Zákony
 • Zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (pridaný) 
Odpadové hospodárstvo/Základné predpisy/Vyhlášky
 • Vyhláška č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia (pridaná) 
Ochrana prírody a krajiny/Základné predpisy/Vyhlášky
 • Vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (zmenená vyhláškou č. 158/2013 Z. z.; účinnosť 15.06.2014) 
Modul/Sekcia CO
Úsek civilnej ochrany/Základné predpisy/Vyhlášky
 • Vyhláška č. 159/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd (pridaná)
 • Vyhláška č. 251/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd (archív - zrušená vyhláškou č. 159/2014 Z. z.)

Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Vyšlo v tlači
 • Ochrana zdravia zamestnancov pred nadmernou záťažou teplom pri práci - ÚVZ SR (pridané) 
Iné materiály BOZP
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS - ÚVZ SR (zmenené)
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorým Úrad verejného zdravotníctva SR odobral oprávnenie na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby - ÚVZ SR (zmenené)
 • Zhrnutie - Výročná správa za rok 2013 - EÚ OSHA (pridané) 
Sekcia CO
Vyšlo v tlači
 • Civilná ochrana sa dostala do úzadia - TA3 (pridané) 
Diskusia
Oblasť BOZP/Pracovno-právna oblasť
 • BTS (pridané) 
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (pridané)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o spôsobe a rozsahu financovania geologických prác (pridané) 
Anketa
 • Zabezpečovanie činnosti pracovnej zdravotnej služby bezpečnostným technikom, autorizovaným bezpečnostným technikom (pridaná) 
Kalendár akcií
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 25.06.2014 - 27.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
pozvánka                      prihláška

    
                  


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.


Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu

 
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp