Copy 
        
Informačný spravodaj č. 28 (19.07.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
 

Pozývame Vás na odborný seminár "Nové legislatívne úpravy v ochrane zdravia pri práci v roku 2016"

Miesto konania: Astrová 2/A, Bratislava

Dátum konania: 21.09.2016

Viac informácií, pozvánka a prihláška >>
Modul / Sekcia BOZP

Legislatíva SR / Zákony
  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 216/2016 Z. z.; účinnosť 01.09.2016)
Modul / Sekcia OPP

Postupy a metódy / Vykurovanie
  • Lokálne spotrebiče a zdroje tepla (pridané)
Modul / Sekcia ŽP

Ochrana vôd / Základné predpisy / Vyhlášky
  • Vyhláška č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona (zmenená vyhláškou č. 212/2016 Z. z.; účinnosť 15.07.2016)
Ochrana vôd / Základné predpisy / Nariadenia vlády
  • Nariadenie vlády č. 416/2011 Z. z. o hodnotení chemického stavu útvaru podzemných vôd (zmenené nariadením vlády č. 213/2016 Z. z.; účinnosť 15.07.2016)
Ochrana vôd / Základné predpisy / Odborná oblasť / Odborné činnosti a profesie
  • Monitorovanie povrchových vôd (zmenené k novele vyhlášky č. 418/2010 Z. z.)
Modul / Sekcia CO

Civilná ochrana / Vzory dokumentov / Plán ochrany obyvateľstva - všeobecne / Dokumentácia / Dokumentácia protiradiačných opatrení, protichemických opatrení, protibiologických opatrení
  • Dokumentácia protichemických opatrení (pridané)
Civilná ochrana / Vzory dokumentov / Plán ochrany obyvateľstva - všeobecne /Ďalšie súvisiace dokumenty
  • Plán hygienickej a špeciálnej očisty terénu, budov a materiálu (pridané)
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu


Like Informačný spravodaj č. 28 on Facebook
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 
Odhlásiť adresu <<E-mail>> zo zoznamu.

Email Marketing Powered by Mailchimp