Copy
E-mail spravodaj č. 15 (21.04.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 77/2015 Z. z.; účinnosť 01.05.2015)
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) (zmenený zákonom č. 77/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (zmenený zákonom č. 77/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Pracovná zdravotná služba / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 77/2015 Z. z.; účinnosť 01.05.2015)
Modul / Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP / Zákony
 • Zákon č. 300/2005 Z. z. - Trestný zákon (zmenený zákonom č. 78/2015 Z. z.; účinnosť 01.05.2015)
Ochrana vôd / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (zmenený zákonom č. 71/2015 Z. z.; účinnosť 01.05.2015)
Modul / Sekcia CO
Civilná ochrana / Základné predpisy /Zákony
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 77/2015 Z. z.; účinnosť 01.05.2015)
 • Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (zmenený zákonom č. 71/2015 Z. z.; účinnosť 01.05.2015)
Modul / Sekcia Chemické látky
 • Hexán (pridaná)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Vyšlo v tlači
 • Pracovné úrazy za rok 2014 v skratke - NIP (pridané)
Iné materiály
 • Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2014 - NIP (pridané)
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené)
Diskusia
Oblasť BOZP / Pracovné úrazy, iné
 • Preprava rovnaného dreva naprieč návesu (pridané)
 • Úraz väzňa u objednávateľa (pridané)
Oblasť ŽP / Ochrana vôd
 • Vodohospodár (pridané)
Oblasť PZS / Pracovná zdravotná služba
 • ABT - zdravotný dohľad (pridané)
 • Dohoda o vykonaní práce (pridané)
Kalendár akcií
 • Kurz „Lektor“ - 11.05.2015 - 15.05.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
Prehľad všetkých našich akcií:
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava

Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky (pridané)
diskusia              anketa


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp