Copy
E-mail spravodaj č. 27 (14.07.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Pozývame Vás na:
"Ďalšia odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany"
Termín: 10.08. – 14.08.2015, Miesto konania: Bratislava

pozvánka  prihláška
Modul / Sekcia BOZP
Vzory dokumentov / Základná dokumentácia
  • Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (pridané)
Modul / Sekcia Chemické látky
  • Jodid draselný (pridaná)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály
  • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS - ÚVZ SR (zmenené)
Sekcia ŽP
Vyšlo v tlači
  • Obce by nemali uzatvárať zmluvy o odpadoch s viacerými firmami - SME (pridané)
Diskusia
Oblasť BOZP / Hygiena a pracovné podmienky, rizikové práce
  • Záťaž teplom (pridané)
  • Rekondičné pobyty a rehabilitácia (pridané)
 Oblasť CO / Iné
  • Ochrana osobných údajov (pridané)
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
  • Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu (pridané)
Kalendár akcií
  • Ďalšia odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany - 10.08.2015 - 14.08.2015 - BE-SOFT a.s. Bratislava (pridané)
  • Novela Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii - 25.09.2015 - 25.09.2015 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
Prehľad všetkých našich akcií
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
 
diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp