Copy 
        
Informačný spravodaj č. 25 (28.06.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a ABT
 
Termín: 23. - 24. augusta 2016
Miesto konania: Bratislava 

Pozvánka, prihláška a viac informácií >>

Nevyhovuje Vám uvedený termín? Absolvujte aktualizačnú odbornú prípravu kedykoľvek formou E-learningu >>
HĽADÁME NOVÉHO KOLEGU
 
Bezpečnostný technik / Autorizovaný BT a Technik požiarnej ochrany

V regióne Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce

 
Naviac v softvéri BTS nájdete:

Modul Riziká
Prevádzkové objekty
  • Zametací stroj (pridané)
Modul Testy
ŽP / Odpadové hospodárstvo
  • Vyhláška č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (pridané)
Modul Odpady
  • Pridaný formulár "Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu"
  • Pridaný formulár "Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov"
  • Pri tlači evidenčného listu odpadu pridaná možnosť zobrazenia názvu prevádzky
  • Rozšírená evidencia údajov o firmách (hlavné menu Odpady -> Firmy) pre účely formulára "Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov"
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu


Like Informačný spravodaj č. 25 on Facebook
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 
Odhlásiť adresu <<E-mail>> zo zoznamu.

Email Marketing Powered by Mailchimp