Copy

E-mail spravodaj č. 41 (15.10.2013)

Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli
a v softvéri BTS.


Modul/Sekcia BOZP
Vzory dokumentov/Prevádzková dokumentácia
• Prevádzkovo bezpečnostný predpis pre prevádzku ZARIADENIA NA SPRACOVANIE STARÝCH VOZIDIEL (AUTOVRAKOVISKA) (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)

Vzory dokumentov/Zásady bezpečnej práce/Stavebníctvo
• Základné zásady bezpečnej práce - montáž plastových okien (pridané)

Odborná oblasť/Doprava/Prevádzkové budovy a objekty
• Sklad nebezpečných látok (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)

Odvetvové predpisy
• Poľnohospodárstvo (pridané)

Modul/Sekcia OPP
Odvetvové predpisy
• Poľnohospodárstvo (pridané)

Modul/Sekcia ŽP
Odpadové hospodárstvo/Základné predpisy/Vyhlášky
• Vyhláška č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch (archív - zrušená vyhláškou č. 310/2013 Z. z.)
• Vyhláška č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (pridaná; účinnosť od 15.10.2013; 01.01.2014)

Odpadové hospodárstvo/Postupy a metódy
• Kalendár hlásení na rok 2013 (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Opatrenia prevádzkovateľa na minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Povinnosť platiť príspevok do recyklačného fondu, registračná a ohlasovacia povinnosť (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Pôsobnosť obcí v oblasti odpadového hospodárstva (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Prehľad hlavných povinností v oblasti ŽP, ktorých plnenie vyžadujú kontrolné a dozorné orgány - Časť - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Termíny povinností - neperiodické (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Termíny povinností - periodické (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)

Odpadové hospodárstvo/Odborná oblasť/Technické zariadenia a objekty
• Iné zariadenie na zneškodňovanie odpadov (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)

Odpadové hospodárstvo/Odborná oblasť/Odborné činnosti a profesie
• Analytická kontrola nebezpečných odpadov (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)

Odpadové hospodárstvo/Odborná oblasť/Špecifiká vybraných prevádzkarní
• Autoopravárenstvo (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Hotely a reštaurácie (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Lesníctvo a ťažba dreva (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Prevádzky nevýrobného charakteru (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)

Modul/Sekcia Chemické látky
• Kyselina pikrová (pridaná)Na www.ebts.besoft.sk nájdete:

Sekcia BOZP
Ostatné/Iné materiály BOZP
• Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb - ÚVZ SR (zmenené)

Sekcia ŽP
Ostatné/Iné materiály ŽP
• Register výrobcov akumulátorov a batérií - MŽP SR (zmenené)

Sekcia Testy
Testy ŽP
• Test zo školenia obsluhy zariadení pre oblasť ŽP (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Test zo školenia odborných zamestnancov z predpisov ŽP (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Test zo školenia prevádzkových zamestnancov a technikov z predpisov ŽP - VZOR 1 (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Test zo školenia prevádzkových zamestnancov a technikov z predpisov ŽP - VZOR 2 (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Test zo školenia vedúcich a riadiacich zamestnancov zodpovedných za oblasť ŽP - VZOR 1 (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)
• Test zo školenia vedúcich a riadiacich zamestnancov zodpovedných za oblasť ŽP - VZOR 2 (zmenené k zrušenej vyhláške č. 283/2001 Z. z.)

Diskusia
Oblasť BOZP/Chemické látky a neb. látky, lekárske prehliadky
• Amoniak (pridané)
• Elektrotechnik - lekárska prehliadka (pridané)

Iné
Pripomienkovanie legislatívy
• Návrh zákona o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pridané)


Naviac v softvéri BTS nájdete:

Modul Testy
ŽP/Odpadové hospodárstvo
• Vyhláška č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch (archív - zrušená vyhláškou č. 310/2013 Z. z.)


                            

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.


Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Napíšte nám
Copyright © 2013 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk


Email Marketing Powered by Mailchimp