Copy 
        
Informačný spravodaj č. 23 (14.06.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Nové povinnosti a úlohy obce v oblasti ochrany pred požiarmi

Odborný seminár je určený pre zástupcov obcí, starostov obcí, preventivárov požiarnej ochrany obce.

Miesto a čas konania:
Modul / Sekcia Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Odvetvové predpisy / Textil
 • STN EN ISO 11111-1 (81 0702) - 2010-07 Textilné stroje. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Základné požiadavky (pridané)
 • STN EN ISO 11111-2 (81 0702) - 2005-11 Textilné stroje. Bezpečnostné požiadavky. Časť 2: Predpriadacie a dopriadacie stroje (pridané)
 • STN EN ISO 11111-3 (81 0702) - 2005-11 Textilné stroje. Bezpečnostné požiadavky. Časť 3: Stroje na netkané textílie (pridané)
 • STN EN ISO 11111-4 (81 0702) - 2005-11 Textilné stroje. Bezpečnostné požiadavky. Časť 4: Stroje na spracovanie priadze a na povraznícke výrobky a laná (pridané)
 • STN EN ISO 11111-5 (81 0702) - 2005-11 Textilné stroje. Bezpečnostné požiadavky. Časť 5: Stroje na prípravu tkania a pletenia (pridané)
 • STN EN ISO 11111-6 (81 0702) - 2005-11 Textilné stroje. Bezpečnostné požiadavky. Časť 6: Stroje na výrobu plošných textílií (pridané)
 • STN EN ISO 11111-7 (81 0702) - 2005-11 Textilné stroje. Bezpečnostné požiadavky. Časť 7: Farbiace a upravovateľské stroje (pridané)
Modul / Sekcia Životné prostredie
Ochrana ovzdušia / Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 195/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú techn. požiad. a všeob. podmienky prevádz. stacion. zdrojov znečisť. ovzdušia prevádzkujúcich zariad. používané na sklad., plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní (pridaná)
 • Vyhláška č. 361/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú techn. požiad. a všeob. podmienky prevádz. stacion. zdrojov znečisť. ovzdušia prevádzkujúcich zariad. používané na sklad., plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní (archív - zrušená vyhláškou č. 195/2016 Z. z.)
Ochrana vôd / Vzory dokumentov / Prevádzkové a manipulačné poriadky - ochrana vôd
 • Prevádzkový poriadok odlučovača tukov a olejov (zmenené k novele vodného zákona)
Ochrana vôd / Vzory dokumentov / Plány, príručky a pokyny - ochrana vôd
 • Pracovno-bezpečnostný a technologický predpis (PBTP) pre obsluhu a údržbu čistiarne odpadových vôd (ČOV) (zmenené k novele vodného zákona)
Ochrana vôd / Odborná oblasť / Špecifiká vybraných prevádzkarní
 • Čerpacia stanica pohonných hmôt (zmenené k novele vodného zákona)
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu


Like Spravodaj č. 23/2016 on Facebook
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp