Copy
                                                             
        
Informačný spravodaj č. 17 (03.05.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Vážené dámy a vážení páni, pozývame Vás na naše kurzy a akcie:
 
kvalifikačný kurz Základný kurz bezpečnostných technikov

kurz prebieha kombinovanou formou prezenčného a e-learningového vzdelávania
Miesto a čas konania: Bratislava, 16.05.2016 - 23.06.2016
pozvánka          prihláška


odborný seminár Nové povinnosti a úlohy obce v oblasti ochrany pred požiarmi  

Miesto a čas konania:
 

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 
Miesto a čas konania: Košice, 06.06.2016 - 08.06.2016
 
pozvánka          prihláška
Modul / Sekcia BOZP
Odvetvové predpisy / Elektro
 • STN EN 60079-14 (33 2320) - 2014-11 Výbušné atmosféry. Časť 14: Návrh, výber a montáž elektrických inštalácií (archív - zrušená normou STN EN 60079-14 (33 2320) - 2016-05)
 • STN EN 60079-14 (33 2320) - 2016-05 Výbušné atmosféry. Časť 14: Návrh, výber a montáž elektrických inštalácií (pridané)
Odvetvové predpisy / Stavebníctvo
 • STN EN 131-1 (49 3801) - 2016-05 Rebríky. Časť 1: Termíny, typy, funkčné rozmery (pridané)
Modul / Sekcia OPP
Postupy a metódy / Iné
 • Označovanie potrubí podľa prevádzkovej tekutiny (pridané)
Vzory dokumentov / Fyzické osoby - podnikatelia, Právnické osoby / Dokumentácia ochrany pred požiarmi / Požiarne evakuačné plány
 • Požiarny evakuačný plán (grafická časť pre hotel) (pridané)
Odvetvové predpisy / Elektro
 • STN EN 60079-14 (33 2320) - 2014-11 Výbušné atmosféry. Časť 14: Návrh, výber a montáž elektrických inštalácií (archív - zrušená normou STN EN 60079-14 (33 2320) - 2016-05)
 • STN EN 60079-14 (33 2320) - 2016-05 Výbušné atmosféry. Časť 14: Návrh, výber a montáž elektrických inštalácií (pridané)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Vyšlo v tlači
 • Zahraničná pracovná cesta a vysielanie zamestnancov v rámci koncernu - NIP (pridané)
Iné materiály
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb - ÚVZ SR (zmenené)
Diskusia
Oblasť BOZP / Dokumentácie, VTZ a TZ, STN a EN STN, školenia, iné
 • Oboznamovanie vodičov z povolania
 • Kumulácia ABT
 • STN EN ISO v anglickej verzii
 • Poverenie, menovanie
 • Odborná prehliadka bleskozvodov
 • Návod v anglickom jazyku - Zariadenie
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona
Kalendár akcií
Prehľad najbližších kurzov a školení
 
         


Ponuka práce

Príjmeme bezpečnostného technika / ABT pre bratislavský, alebo nitriansky región.

Viac informácií na: http://www.besoft.sk/kariera
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu


Like Spravodaj č. 17/2016 on Facebook
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp