Copy

E-mail spravodaj č. 09 (11.03.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

Modul/Sekcia BOZP
Základné predpisy/Zákony
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (zmenený nálezom ÚS SR č. 233/2003 Z. z.; účinnosť 22.02.2014) 
Postupy a metódy
 • Organizácia pracovného času vodičov v cestnej doprave (zmenené k novele Nariadenia EP č. 561/2006) 
Odvetvové predpisy/Doprava
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (zmenené Nariadením č. 165/2014; účinnosť 02.03.2015) 
Odvetvové predpisy/Elektro
 • STN 34 1391 (34 1391) - 1998-06 Elektrotechnické predpisy. Výber a stavba elektrických zariadení. Ochrana pred bleskom. Aktívne bleskozvody (archív - zrušená STN 34 1398 (34 1398) - 2014-03 od 01.03.2014)
 • STN 34 1398 (34 1398) - 2014-03 Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody (pridaná) 
Modul/Sekcia OPP
Postupy a metódy/Náterové látky
 • Požiarna bezpečnosť pri vykonávaní náterových prác (zmenené STN 34 1398 (34 1398) - 2014-03) 
Odvetvové predpisy/Elektro
 • STN 34 1398 (34 1398) - 2014-03 Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody (pridaná)
Modul/Sekcia CO
Úsek civilnej ochrany/Základné predpisy/Zákony
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (zmenený nálezom ÚS SR č. 233/2003 Z. z.; účinnosť 22.02.2014)

Na www.ebts.besoft.sk nájdete:

Sekcia ŽP
Ostatné/Vyšlo v tlači
 • Tretí sektor u Žigu uspel, verejnosť má mať väčší vplyv na proces EIA - Enviroportál (pridané)
Diskusia
Oblasť BOZP/Dokumentácie, pracovno-právna oblasť
 • Prev. predpisy (pridané)
 • Evidencia dochádzky (pridané)
Kalendár akcií
 • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 17.03.2014 - 04.04.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov - 24.04.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 12.05.2014 - 16.05.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz bezpečnostných technikov - 19.05.2014-24.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 02.06.2014 - 03.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 25.06.2014 - 27.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
Časopisy
Bezpečnosť práce v praxi
 • 12/2013, 01/2014, 02/2014 (pridané)  
 
                            

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.


Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Napíšte nám
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk


Email Marketing Powered by Mailchimp