Copy
                                                             
        
Informačný spravodaj č. 16 (26.04.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Modul / Sekcia ŽP
Odpadové hospodárstvo / Vzory dokumentov / Programy, príručky a pokyny - odpady
 • Havarijný plán pre nakladanie s NO (pridané)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Vyšlo v tlači
 • Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - NIP (pridané)

Iné materiály
 • Pracovné podmienky zamestnancov vyslaných na územie SR - NIP (pridané)
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS - ÚVZ SR (zmenené)
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené)
Diskusia
Oblasť BOZP / OOPP, školenia, hygiena a pracovné podmienky, iné
 • Karina
 • Alko tester
 • Oboznamovanie obsluhy prac. plošiny s elektrickým pohonom v výškou zdvihu nad 1, 5 m
 • Ochranné okuliare na obrobni
 • Odborná spôsobilosť na obsluhu  kovoobrábacích strojov
 • Farebné vyznačenie
Kalendár akcií

Prehľad všetkých našich akcií
 
         
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu


Like Spravodaj č. 16/2016 on Facebook
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp