Copy 
        
Informačný spravodaj č. 44 (08.11.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom Informačnom portáli a v softvéri BTS.
 

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a ABT

Posledný krát v tomto roku pripravilo pre Vás naše vzdelávacie stredisko v Košiciach prezenčnú formu AOP pre bezpečnostných a autorizovaných bezpečnostných technikov.

V Košiciach, 14. a 15. novembra 2016

 

Kurz "Lektor"

Chcete si zlepšiť svoje lektorské a prezentačné schopnosti? Potrebujete absolvovať kurz pre vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania? Kurz "Lektor" je určený práve Vám.

V Košiciach, 21.11. - 9.12. 2016

 
Modul / Sekcia BOZP
Odvetvové predpisy / Doprava
  • STN EN ISO 3691-1 (26 8811) - 2015-12 Priemyselné vozíky. Požiadavky na bezpečnosť a overovanie. Časť 1: Vozíky s vlastným pohonom, s obsluhou, s meniteľným dosahom a vozíky s pevnou plošinou (ISO 3691-1: 2011 vrátane Cor 1: 2013) (zmena STN EN ISO 3691-1/AC; platnosť 01.11.2016)
Odvetvové predpisy / Osobné ochranné pracovné prostriedky / Ochrana celého tela
  • STN EN 943-1 (83 2742) - 2016-11 Ochranné odevy proti nebezpečným tuhým, kvapalným a plynným chemikáliám vrátane kvapalných a tuhých aerosólov. Časť 1: Funkčné požiadavky na protichemické ochranné obleky typu 1 (plynotesné) (pridané)
Odvetvové predpisy / Stavebníctvo
  • STN 74 3305 (74 3305) - 2014-06 Ochranné zábradlia (oprava STN 74 3305/O1; platnosť 01.11.2016)
Odvetvové predpisy / Textil
  • STN EN ISO 11111-1 (81 0702) - 2016-11 Textilné stroje. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Základné požiadavky (pridané)
  • STN EN ISO 11111-2 (81 0702) - 2005-11 Textilné stroje. Bezpečnostné požiadavky. Časť 2: Predpriadacie a dopriadacie stroje (zmena STN EN ISO 11111-2/A2; platnosť 01.11.2016)
  • STN EN ISO 11111-3 (81 0702) - 2005-11 Textilné stroje. Bezpečnostné požiadavky. Časť 3: Stroje na netkané textílie (zmena STN EN ISO 11111-3/A2; platnosť 01.11.2016)
  • STN EN ISO 11111-4 (81 0702) - 2005-11 Textilné stroje. Bezpečnostné požiadavky. Časť 4: Stroje na spracovanie priadze a na povraznícke výrobky a laná (zmena STN EN ISO 11111-4/A2; platnosť 01.11.2016)
  • STN EN ISO 11111-5 (81 0702) - 2005-11 Textilné stroje. Bezpečnostné požiadavky. Časť 5: Stroje na prípravu tkania a pletenia (zmena STN EN ISO 11111-5/A2; platnosť 01.11.2016)
  • STN EN ISO 11111-6 (81 0702) - 2005-11 Textilné stroje. Bezpečnostné požiadavky. Časť 6: Stroje na výrobu plošných textílií (zmena STN EN ISO 11111-6/A2; platnosť 01.11.2016)
  • STN EN ISO 11111-7 (81 0702) - 2005-11 Textilné stroje. Bezpečnostné požiadavky. Časť 7: Farbiace a upravovateľské stroje (zmena STN EN ISO 11111-7/A2; platnosť 01.11.2016)
Modul / Sekcia OPP
Postupy a metódy / Požiarne zariadenia / Iné zariadenia slúžiace na evakuáciu osôb a zásah Modul / Sekcia CO
Civilná ochrana / Vzory dokumentov
Naviac v softvéri BTS nájdete:
 
Modul Odpady
Kalendár akcií

Tu nájdete prehľad našich najbližších kurzov, školení a iných vzdelávacích aktivít:
 

 


Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu
Zdieľať na Facebooku
Zdieľať na Twitteri
Preposlať známemu
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 
Odhlásiť adresu <<E-mail>> zo zoznamu.

Email Marketing Powered by Mailchimp