Copy
logo-besoft logo-spravodaj 
        
Spravodaj č. 27 (09.07.2019)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom Informačnom portáli a v softvéri BTS.
V Bratislave sme pre Vás pripravili školiace aktivity:
Modul / Sekcia BOZP
Postupy a metódy / Doprava, preprava nebezpečných vecí Odvetvové predpisy / Tlak
Modul / Sekcia OPP
Postupy a metódy / Dokumentácia ochrany pred požiarmi
Modul / Sekcia ŽP
Ochrana prírody a krajiny / Postupy a metódy Ochrana prírody a krajiny / Vzory dokumentov Ochrana prírody a krajiny / Odborná oblasť / Povinnosti prevádzkovateľov Ochrana prírody a krajiny / Odborná oblasť / Špecifiká vybraných oblastí
Modul / Sekcia CO
Civilná ochrana / Formuláre a tlačivá
Na Informačnom portáli nájdete:logo-ebts
Diskusia
BOZP
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu
Copyright © 2019 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 
Odhlásiť moju adresu zo zoznamu a neposielať mi ďalšie spravodaje.

Email Marketing Powered by Mailchimp