Copy
E-mail spravodaj č. 23 (16.06.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Termín konania:         25. jún 2015, v čase od 8:30 do 14:30
Miesto konania:         Doprastav, Košická 52, 821 01 Bratislava (v blízkosti trhoviska Miletičová)


Prihláška                                          Pozvánka
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 128/2015 Z. z. a 129/2015 Z. z.; účinnosť 01.08.2015, 01.09.2015)
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) (zmenený zákonom č. 128/2015 Z. z.; účinnosť 01.08.2015)
 • Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (zmenený zákonom č. 123/2015 Z. z.; účinnosť 01.07.2015) 
Modul / Sekcia OPP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (zmenený zákonom č. 129/2015 Z. z.; účinnosť 01.09.2015)
 • Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore (zmenený zákonom č. 129/2015 Z. z.; účinnosť 01.09.2015)
 • Zákon č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 129/2015 Z. z.; účinnosť 01.09.2015) 
Modul / Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP / Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 128/2015 Z. z. a 129/2015 Z. z.; účinnosť 01.08.2015, 01.09.2015) 
Modul / Sekcia CO
Civilná ochrana / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 128/2015 Z. z. a 129/2015 Z. z.; účinnosť 01.08.2015, 01.09.2015)
 • Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (zmenený zákonom č. 129/2015 Z. z.; účinnosť 01.09.2015)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené) 
Diskusia
Oblasť OPP / Horľavé a horenie podporujúce látky, zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru
 • Ukladanie liehovín (pridané)
 • Priestor na občasné nanášanie náterových látok (pridané) 
Oblasť PZS / Zdravotné riziká, kategorizácia prác
 • Zdravotné riziká (pridané)
Kalendár akcií
Prehľad všetkých našich akcií
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
 
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (pridané)
Naviac v softvéri BTS nájdete:

Modul Chemické látky
 • Úprava a doplnenie jednotlivých oddielov. Možnosť zobrazovania jednotlivých oddielov presunutá do „Filtra“ na nástrojovej lište.
diskusia              anketa


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp