Copy

E-mail spravodaj č. 04 (04.02.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

Modul/Sekcia BOZP
Odvetvové predpisy/Osobné ochranné pracovné prostriedky
• Pridané normy „Ochrana proti pádu z výšky“ 

Modul/Sekcia ŽP
Ochrana prírody a krajiny/Základné predpisy/Nariadenia vlády
• NV SR č. 438/2005 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku a o spôsobe výpočtu náhrady (archív - zrušené NV č. 7/2014 Z. z.)
• NV SR č. 7/2014 Z. z. o podrobnostiach o obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, spôsobe výpočtu finančnej náhrady a spôsobe určenia výšky nájomného a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť pri náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku (pridané)Na www.ebts.besoft.sk nájdete:

Sekcia BOZP
Ostatné/Legislatíva EÚ
• Smernica Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013 , ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom (pridané) 

Ostatné/Iné materiály BOZP
• Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS - ÚVZ SR (zmenené) 

Diskusia
Oblasť BOZP/VTZ a TZ, Pracovné úrazy, iné
• Rekondičné pobyty (pridané)
• Uznanie odbornej spôsobilosti (pridané)
• Záznam o prehliadke el. ručného náradia a spotrebičov (pridané) 

Oblasť OPP/Odborná spôsobilosť, školenia
• Info o úprave zákona 314/2001 (pridané) 

Kalendár akcií
• Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 03.03.2014 - 04.03.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
• Kurz prvej pomoci - 07.03.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
• Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 10.03.2014 - 12.03.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
• Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 17.03.2014 - 04.04.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
• Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 12.05.2014 - 16.05.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
• Základný kurz bezpečnostných technikov - 19.05.2014-24.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
• Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 25.06.2014 - 27.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané) 

Iné
Firmy
• TeamPrevent, s.r.o. - bezpečnostno-technická služba - výkon činnosti technika požiarnej ochrany - školenia v oblasti OPP a BOZP, školenia vodičov - referentov, práce vo výškach a pod. - pracovná zdravotná služba – iné (pridané) 
                            

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.


Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Napíšte nám
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk


Email Marketing Powered by Mailchimp