Copy 
        
Informačný spravodaj č. 24 (21.06.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
NOVINKA V SOFTVÉRI BTS

Vážení klienti,

do softvéru BTS Vám prinášame okrem vždy aktuálnych predpisov SR aj legislatívu EÚ.

Zoznam európskej legislatívy budeme priebežne dopĺňať nie len do modulu BOZP.
Modul / Sekcia Životné prostredie

Ochrana ovzdušia / Postupy a metódy
  • Termíny povinností - výber niektorých nových povinností (zmenené k vyhláške č. 195/2016 Z. z.)
Ochrana ovzdušia / Odborná oblasť / Technické zariadenia a objekty
  • Všeobecné emisné faktory pre vybrané technológie a zariadenia (zmenené k vyhláške č. 195/2016 Z. z.)
Ochrana ovzdušia / Odborná oblasť / Špecifiká vybraných prevádzkarní
  • Povrchová úprava látok, nanášanie povlakov a iné súvisiace činnosti (zmenené k vyhláške č. 195/2016 Z. z.)
  • Prevádzkovanie zariadení používaných na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu (zmenené k vyhláške č. 195/2016 Z. z.)
Ochrana ovzdušia / Odborná oblasť / Odborné činnosti a profesie
  • Meranie emisií na stacionárnych zdrojoch a meranie úrovne znečistenia ovzdušia (zmenené k vyhláške č. 195/2016 Z. z.)
  • Monitorovanie emisií a kvality ovzdušia (zmenené k vyhláške č. 195/2016 Z. z.)
Modul / Sekcia Chemické látky
  • Selenovodík (pridaná)
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu


Like Spravodaj č. 24/2016 on Facebook
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp