Copy
E-mail spravodaj č. 24 (23.06.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

Termín konania:         25. jún 2015, v čase od 8:30 do 14:30

Miesto konania:         Doprastav, Košická 52, 821 01 Bratislava (v blízkosti trhoviska Miletičová)


Prihláška                                          Pozvánka
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 128/2015 Z. z.; účinnosť 01.08.2015)
 • Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 128/2015 Z. z.; účinnosť 01.08.2015) 
Základné predpisy / Smernice, Opatrenia, Iné
 • Opatrenie MZ SR č. S02622-OL-2015 z 13. mája 2015 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2015 (pridané) 
Postupy a metódy / Stavebné práce
 • Zásady pre vypracovanie technologického postupu stavebných prác vo vzťahu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (zmenené k novele vyhlášky č. 147/2013 Z. z.) 
Vzory dokumentov / Základná dokumentácia
 • Smernica BOZP (zmenené k novele NV č. 272/2004 Z. z. a 286/2004 Z. z.)
 • Smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom (zmenené k novele NV č. 272/2004 Z. z. a 286/2004 Z. z.)
 • Základné zásady pri zamestnávaní mladistvých (zmenené k novele NV č. 272/2004 Z. z. a 286/2004 Z. z.) 
Odborná oblasť / Stavebníctvo / Technické zariadenia
 • Rebríky (zmenené k novele vyhlášky č. 147/2013 Z. z.)
 • Stavebné vrátky (zmenené k novele vyhlášky č. 147/2013 Z. z.) 
Odborná oblasť / Zdvíhacie zariadenia / Technické zariadenia
 • Kladkostroje s ručným pohonom (zmenené k novele vyhlášky č. 147/2013 Z. z.) 
Pracovná zdravotná služba / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 128/2015 Z. z.; účinnosť 01.08.2015)
Modul / Sekcia ŽP
Posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA, SEA), EMAS / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 128/2015 Z. z.; účinnosť 01.08.2015)
Modul / Sekcia CO
Civilná ochrana / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva (zmenený zákonom č. 128/2015 Z. z.; účinnosť 01.08.2015)
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 128/2015 Z. z.; účinnosť 01.08.2015)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Diskusia
Oblasť OPP / TPO, ŠPO, Preventivár PO obce
 • Ako vykonávate preventívne protipožiarne kontroly vo väčších mestách, ako odmeňujete členov kontrolných skupín (pridané)

Kalendár akcií
Prehľad všetkých našich akcií
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
 
Naviac v softvéri BTS nájdete:

Modul Riziká
Stavebné stroje
 • Zariadenie pre miešanie asfaltu
Modul Odpady
 • Doplnená funkcia pre automatický prenos zostatkov na konci roka do hlásenia (v menu modulu na nástrojovej lište je potrebné zaškrtnúť položku „Zostatok do hlásenia“)
diskusia              anketa


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp