Copy
E-mail spravodaj č. 22 (10.06.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 118/2015 Z. z.; účinnosť 01.07.2015)
 • Zákon č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník (zmenený zákonom č. 117/2015 Z. z.; účinnosť 01.10.2015)
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 120/2015 Z. z.; účinnosť 01.07.2015)
Pracovná zdravotná služba / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 118/2015 Z. z.; účinnosť 01.07.2015)
Modul / Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP / Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 120/2015 Z. z.; účinnosť 01.07.2015)
Modul / Sekcia CO
Civilná ochrana / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 118/2015 Z. z.; účinnosť 01.07.2015)
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 120/2015 Z. z.; účinnosť 01.07.2015)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Vyšlo v tlači
 • Prevencia počas letných horúčav - ÚVZ SR (pridané)
Diskusia
Oblasť BOZP / STN a EN STN, iné
 • Bezpečný podnik (pridané)
 • Bezpečnostné pásmo okolo strojov a strojných zariadení (pridané)
Oblasť OPP / Horľavé a horenie podporujúce látky
 • Skladovanie použitého hydraulického oleja (pridané)
Kalendár akcií
Prehľad všetkých našich akcií:
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
 
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (pridané)
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (pridané)
 • Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 31/2012 Z. z. (pridané)

 
diskusia              anketa


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp