Copy
 
 
 
E-mail spravodaj č. 24 (24.06.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

 

Modul/Sekcia Chemické látky
 • Jodistan draselný (pridané)

Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály BOZP
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb - ÚVZ SR (zmenené)
Sekcia ŽP
Vyšlo v tlači
 • Nedajte sa oklamať lživou kampaňou proti novele vodného zákona - MŽP SR (pridané) 
Diskusia
Oblasť BOZP/Hygiena a pracovné podmienky
 • Meranie expozície hluku (pridané) 
Oblasť OPP/Požiarnotechnické zariadenia
 • Požiarne vetracie mriežky (pridané)
Iné
Stanoviská inštitúcií
 • Uvádzanie určených technických zariadení do prevádzky - NIP (pridané)
 • Nedostatky pri žiadostiach o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika - NIP (pridané)
Kalendár akcií
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 25.06.2014 - 27.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
pozvánka                      prihláška

Naviac v softvéri BTS nájdete :

Modul OJ
 • Pri zamestnancoch a PBO pridaná záložka dokumenty. 

Modul Riziká
 • Pri tlači písomného dokumentu, resp. zoznamu OOPP u skupiny projektov pridaná možnosť uloženia do samostatných dokumentov. 
Pre bližšie informácie o nových funkciách kliknite sem.

Modul Testy
BOZP/Základné predpisy
 • Vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností - Príloha č. 3 (pridané)
 
                  


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu

 
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp