Copy
logo-besoft logo-spravodaj 
        
Spravodaj č. 18 (07.05.2019)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom Informačnom portáli a v softvéri BTS.

Hľadáme nového kolegu
 
V Bratislave sme pre Vás pripravili školiace aktivity:
V Košiciach sme pre Vás pripravili školiace aktivity:
Modul / Sekcia BOZP
Odborná oblasť / Potravinárstvo / Profesie Odvetvové predpisy / Osobné ochranné pracovné prostriedky / Ochrana horných končatín Odvetvové predpisy / Osobné ochranné pracovné prostriedky / Ochrana proti pádu z výšky
  • STN EN 358 (83 2617) - 2001-11 Osobné ochranné prostriedky zabezpečujúce pracovnú polohu a zachytávajúce pád z výšky. Systémy na zabezpečenie pracovnej polohy (archív - zrušená normou STN EN 358 (83 2617) - 2019-05)
Odvetvové predpisy / Osobné ochranné pracovné prostriedky / Stavebníctvo Odvetvové predpisy / Osobné ochranné pracovné prostriedky / Zváranie
Modul / Sekcia OPP
Odvetvové predpisy / Zváranie Odvetvové predpisy / Stavby Odvetvové predpisy / Požiarne zariadenia
  • STN EN 54-12 (92 0404) - 2003-11 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 12: Dymové hlásiče. Lineárne hlásiče využívajúce optický svetelný lúč (archív - zrušená normou STN EN 54-12 (92 0404) - 2015-11)
Na Informačnom portáli nájdete:logo-ebts
Diskusia
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Odborné informácie
Pripomienkovanie legislatívy / BOZP
Iné materiály
Civilná ochrana
Navyše v softvéri BTS nájdete:logo-ebts

Modul Testy
BOZP / Legislatíva SR / Nariadenia vlády
  • Nariadenie vlády č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci (zmenené k novele nariadenia vlády)
Kompletná ponuka kurzov a školení na prvý polrok 2019
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu
Copyright © 2019 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 
Odhlásiť moju adresu zo zoznamu a neposielať mi ďalšie spravodaje.

Email Marketing Powered by Mailchimp