Copy
E-mail spravodaj č. 20 (26.05.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Pozrite si reláciu FOKUS Práca, ktorá sa venuje téme bezpečnej manipulácie s bremenami a reaguje aj na úraz, ktorý sa nedávno stal v žilinskom nákupnom centre.
 
Hosťom relácie bol okrem zástupcu NIP aj zástupca našej spoločnosti.
 
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (zmenená vyhláškou č. 100/2015 Z. z.; účinnosť 01.06.2015)
Modul / Sekcia OPP
Vzory dokumentov / Obce / Dokumentácia ochrany pred požiarmi obce
 • Záznam (zápisnica) z protipožiarnej kontroly (pridané)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály BOZP
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS - ÚVZ SR (zmenené)
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorým Úrad verejného zdravotníctva SR odobral oprávnenie na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby - ÚVZ SR (zmenené)
Sekcia ŽP
Iné materály ŽP
 • Register P - Register oprávnených osôb podľa § 17 vyhlášky MŽP SR č. 126/2004 Z. z. - MŽP SR (zmenené)
 • Register O - Register odborne spôsobilých osôb na autorizáciu podľa § 10 vyhlášky MŽP SR č. 126/2004 Z. z. - MŽP SR (zmenené)
Diskusia
Oblasť BOZP / Školenia, iné
 • Oboznámenie s návodmi na obsluhu (pridané)
 • (Stavebné stroje) akustická signalizácia cúvania - parametre (pridané)
 • Odborná spôsobilosť VTZ - periodicita školenia (pridané)
 • Kontrola náradia (pridané)
Kalendár akcií
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 28.05.2015 - 29.05.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Kurz „Lektor“ - 08.06.2015 - 12.06.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
Prehľad všetkých našich akcií:
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
 
diskusia              anketa


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp