Copy

E-mail spravodaj č. 14 (15.04.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

 

Na informačnom portáli E-BTS sme doplnili funkciu „Vyhľadávanie“.
 


Modul/Sekcia BOZP
Základné predpisy/Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 84/2014 Z. z.; účinnosť 15.04.2014) 
Modul/Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP/Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 84/2014 Z. z.; účinnosť 15.04.2014)
Ochrana ovzdušia/Základné predpisy/Vyhlášky
 • Vyhláška č. 85/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok (pridaná)
Modul/Sekcia CO
Ochrana osobných údajov/Základné predpisy/Zákony
 • Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 84/2014 Z. z.; účinnosť 15.04.2014)
Ochrana osobných údajov/Postupy a metódy
 • Povinnosti prevádzkovateľa vo vzťahu k dotknutej osobe (pridané)
 • Všeobecné povinnosti prevádzkovateľa (pridané)
Ochrana osobných údajov/Vzory dokumentov
 • Bezpečnostná smernica na ochranu osobných údajov (zmenené k novele zákona č. 122/2013 Z. z.)
Úsek civilnej ochrany/Základné predpisy/Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 84/2014 Z. z.; účinnosť 15.04.2014)

Na www.ebts.besoft.sk nájdete:

Sekcia BOZP
Ostatné/iné materiály BOZP
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb - ÚVZ SR (zmenené)
Sekcia Testy
Oblasť ŽP
 • Test zo školenia odborných zamestnancov z predpisov ŽP - VZOR 2 (pridané)
Diskusia
Oblasť BOZP/Pracovné úrazy, iné
 • Aké bezpečnostné značky máme používať ? (pridané)
 • Je úraz postávajúceho robotníka pracovný ? (pridané)
 • Skúšky ABT (pridané)
Oblasť OPP/ Požiarnotechnické zariadenia
 • Požiarna studňa (pridané)

Kalendár akcií
 • Odborný seminár Technické a protipožiarne izolácie - 23.04.2014 - Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP), ZSVTS Bratislava a SGCP, s.r.o. divízia Isover
 • Odborný seminár Technické a protipožiarne izolácie - 25.04.2014 - Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP), ZSVTS Bratislava a SGCP, s.r.o. divízia Isover
 • Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov - 24.04.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Zdravé pracoviská bez stresu - 29.04.2014 - Omnimedia Public Relations s. r. o. (pridané)
 • XXVI. celoslovenský seminár “Bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v praxi“ - 05.05.2014 - 07.05.2014 - IVBP, s.r.o. (pridané)
 • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 12.05.2014 - 16.05.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz bezpečnostných technikov - 19.05.2014-24.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 02.06.2014 - 03.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 25.06.2014 - 27.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení (pridané)
 • Návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pridané)

Naviac v softvéri BTS nájdete:
 
Modul Riziká
 • V časti Služby pridané riziká „Predaj tovaru“.

   
                            

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.


Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Napíšte nám
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk


Email Marketing Powered by Mailchimp