Copy
E-mail spravodaj č. 35 (08.09.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Ponuka odborných seminárov
 
Zákon o odpadoch - nová etapa od 1.1.2016
Termín: 23.09.2015, Miesto konania: Bratislava

pozvánka  prihláška

Novela zákona o ochrane pred požiarmi a novela vyhlášky o požiarnej prevencii
Termín: 24.09.2015, Miesto konania: Bratislava

pozvánka  prihláška

Novela zákona o ochrane pred požiarmi a novela vyhlášky o požiarnej prevencii
Termín: 25.09.2015, Miesto konania: Košice

pozvánka  prihláška
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 198/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. (pridaná)
Odvetvové predpisy / Bezpečnostné značky
 • STN EN ISO 7010 (01 8012) - 2013-07 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Registrované bezpečnostné značky (zmenené)
Odvetvové predpisy / Elektro
 • STN EN 60079-10-2 (33 2320) - 2015-09 Výbušné atmosféry. Časť 10-2: Určovanie priestorov. Výbušné prachové atmosféry (pridané)
 • STN EN 60079-18 (33 2320) - 2015-09 Výbušné atmosféry. Časť 18: Ochrana zariadení zapuzdrením "m" (pridané)
 • STN EN 60079-19 (33 2320) - 2012-01 Výbušné atmosféry. Časť 19: Oprava, podrobná prehliadka a obnova zariadení (zmenené - zmena A1)
 • STN EN 60079-29-2 (33 2320) - 2015-09 Výbušné atmosféry. Časť 29-2: Detektory plynu. Výber, inštalácia, používanie a údržba detektorov horľavých plynov a kyslíka (pridané)
 • STN EN 60079-32-2 (33 2320) - 2015-09 Výbušné atmosféry. Časť 32-2: Ohrozenie elektrostatickou energiou. Skúšky (pridané)
 • STN EN 60079-5 (33 2320) - 2015-09 Výbušné atmosféry. Časť 5: Ochrana zariadení pieskovým uzáverom "q" (pridané)
Odvetvové predpisy / Stavebníctvo
 • STN EN 474-5+A2 (27 5340) - 2012-07 Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 5: Požiadavky na hydraulické rýpadlá (archív - zrušená normou STN EN 474-5+A3 (27 5340) - 2014-05)
 • STN EN 474-5+A3 (27 5340) - 2014-05 Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 5: Požiadavky na hydraulické rýpadlá (nový 04.09.2015)
Odvetvové predpisy / Tlak
 • STN EN 764-1 (69 0004) - 2005-04 Tlakové zariadenia. Terminológia. Časť 1: Tlak, teplota, objem, menovitý rozmer (archív – zrušená normou STN EN 764-1 (69 0010) - 2015-09)
 • STN EN 764-1 (69 0010) - 2015-09 Tlakové zariadenia. Časť 1: Slovník (pridané)
Modul / Sekcia OPP
Vzory dokumentov / Fyzické osoby - podnikatelia, Právnické osoby / Požiarna identifikačná karta
 • Požiarna identifikačná karta (pridané)
Odvetvové predpisy / Elektro
 • STN EN 60079-10-2 (33 2320) - 2015-09 Výbušné atmosféry. Časť 10-2: Určovanie priestorov. Výbušné prachové atmosféry (pridané)
 • STN EN 60079-18 (33 2320) - 2015-09 Výbušné atmosféry. Časť 18: Ochrana zariadení zapuzdrením "m" (pridané)
 • STN EN 60079-19 (33 2320) - 2012-01 Výbušné atmosféry. Časť 19: Oprava, podrobná prehliadka a obnova zariadení (zmenené - zmena A1)
 • STN EN 60079-29-2 (33 2320) - 2015-09 Výbušné atmosféry. Časť 29-2: Detektory plynu. Výber, inštalácia, používanie a údržba detektorov horľavých plynov a kyslíka (pridané)
 • STN EN 60079-32-2 (33 2320) - 2015-09 Výbušné atmosféry. Časť 32-2: Ohrozenie elektrostatickou energiou. Skúšky (pridané)
 • STN EN 60079-5 (33 2320) - 2015-09 Výbušné atmosféry. Časť 5: Ochrana zariadení pieskovým uzáverom "q" (pridané)
Odvetvové predpisy / Stavby
 • STN 73 0802 (73 0802) - 2010-07 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia (zmenené - zmena Z2)
 • STN 73 0834 (73 0834) - 2010-07 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb (zmenené - zmena Z2)
 • STN 92 0206 (92 0206) - 2012-03 Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických rozvádzačov nízkeho napätia. Požiadavky, skúšky a klasifikácia (archív - zrušená normou STN 92 0206 (92 0206) - 2015-09)
 • STN 92 0206 (92 0206) - 2015-09 Správanie sa požiarnych konštrukcií. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických rozvádzačov nízkeho napätia. Požiadavky, skúšky, klasifikácia a aplikácia výsledkov skúšok (pridané)
Modul / Sekcia ŽP
Prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH) / Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 198/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. (pridaná)
Modul / Sekcia CO
Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 198/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. (pridaná)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Vyšlo v tlači
 • Inšpektori práce spúšťajú akciu "škrtič", týka sa rizikových povolaní - SME (pridané)
Iné materiály
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS - ÚVZ SR (zmenené)
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorým Úrad verejného zdravotníctva SR odobral oprávnenie na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby - ÚVZ SR (zmenené)
Sekcia Testy
OPP
 • Test pre osoby zdržujúce sa v priestoroch zamestnávateľa s jeho vedomím o ochrane pred požiarmi - VZOR 1 (zmenené)
 • Test pre osoby zdržujúce sa v priestoroch zamestnávateľa s jeho vedomím o ochrane pred požiarmi - VZOR 2 (zmenené)
 • Test pre pracovníkov a osoby, ktoré zabezpečujú ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase - VZOR 1 (zmenené)
 • Test pre pracovníkov a osoby, ktoré zabezpečujú ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase - VZOR 2 (zmenené)
 • Test zo školenia protipožiarnej asistenčnej hliadky v lesníctve - VZOR 1 (zmenené)
 • Test zo školenia protipožiarnej asistenčnej hliadky v lesníctve - VZOR 2 (zmenené)
 • Test zo školenia vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi - VZOR 1 (zmenené)
 • Test zo školenia vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi - VZOR 2 (zmenené)
 • Test zo školenie ostatných zamestnancov o ochrane pred požiarmi - VZOR 1 (zmenené)
 • Test zo školenie ostatných zamestnancov o ochrane pred požiarmi - VZOR 2 (zmenené)
 • Test zo školenie protipožiarnej hliadky pracoviska - VZOR 1 (zmenené)
 • Test zo školenie protipožiarnej hliadky pracoviska - VZOR 2 (zmenené)
Diskusia
Oblasť BOZP / iné
 • Zabezpečenie otvorov
Oblasť OPP / Dokumentácia OPP, iné
 • Tel. kontaktu  nájomcov
 • Evakuačný plán - grafická časť
Kalendár akcií
 • Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 16.09.2015 - 18.09.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Aktualizačná odborná príprava obsluhy technických zariadení plynových - 21.09.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Základné školenie obsluhy tlakových nádob stabilných - 21.09.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov nad 100 kW - 21.09.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Základné školenie odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov do 100kW - 21.09.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Kurz prvej pomoci - 21.09.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Základné školenie odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov nad 100 kW - 21.09.2015 - 22.09.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Kurz prvej pomoci - 22.09.2015 - BE-SOFT a.s. Bratislava
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 24.09.2015 - 25.09.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Základný kurz bezpečnostných technikov - 28.09.2015 - 30.10.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 28.09.2015 - 06.11.2015 - BE-SOFT a.s. Bratislava
Prehľad všetkých našich akcií
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
 
Naviac v softvéri BTS nájdete:

Modul Testy
OPP / Základné predpisy
 • Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (zmenené)
 • Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii (zmenené)
diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp