Copy
E-mail spravodaj č. 19 (19.05.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
DÁVAME DO POZORNOSTI
info
 
Dňa 25.05.2015 so začiatkom o 16:45 hod. odvysiela RTVS - Dvojka mimoriadnu reláciu FOKUS Práca so zameraním na problematiku BOZP.

Hosťami relácie budú odborní zástupcovia Národného inšpektorátu práce a zástupca našej spoločnosti.
Modul / Sekcia CO
Ochrana osobných údajov / Formuláre a tlačivá
 • Oznámenie prevádzkovateľa o odvolaní / zániku poverenia zodpovednej osoby (pridané)
 • Oznámenie prevádzkovateľa o poverení zodpovednej osoby (pridané)
 • Oznámenie prevádzkovateľa o zmene údajov (pridané)
 • Žiadosť o absolvovanie skúšky fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby (pridané)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Vyšlo v tlači
 • Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších - NIP (pridané)
Iné materiály BOZP
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS - ÚVZ SR (zmenené)
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorým Úrad verejného zdravotníctva SR odobral oprávnenie na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby - ÚVZ SR (zmenené)
Sekcia OPP
Vyšlo v tlači
 • Od jesene zmeny v zákone o ochrane pred požiarmi - MV SR (pridané)
Sekcia ŽP
Iné materiály ŽP
 • Register autorizovaných firiem na spracovanie starých vozidiel - MŽP SR (zmenené)
 • Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov - MŽP SR (zmenené)
 • Register A - Register osôb, ktorým bola udelená autorizácia podľa § 11 vyhlášky MŽP SR č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb (zmenené)
Diskusia
Oblasť BOZP / Lekárske prehliadky, pracovno-právna oblasť
 • Práce vo výške (pridané)
 • Prax škola (pridané)
 • Členovia štatutárnych orgánov spoločnosti a BOZP (pridané)
Kalendár akcií
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 28.05.2015 - 29.05.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Kurz „Lektor“ - 08.06.2015 - 12.06.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
Prehľad všetkých našich akcií:
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
 
diskusia              anketa


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp