Copy
E-mail spravodaj č. 40 (14.10.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
!!! Softvér BTS - NOVÝ DIZAJN !!!

Vážení klienti,

dňa 14.10.2014 sme spustili aktualizáciu softvéru BTS s novým dizajnom. Na prejavenie zmien je potrebné softvér zaktualizovať.


Nový dizajn – základný prehľad zmien
Modul / Sekcia BOZP
Postupy a metódy / Preventívne a ochranné služby
 • Zdravotný dohľad pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie (pridané)
Modul / Sekcia ŽP
Ochrana ovzdušia / Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (zmenená vyhláškou č. 270/2014 Z. z.; účinnosť 15.10.2014)
Odpadové hospodárstvo / Vzory dokumentov / Žiadosti a oznámenia - odpady
 • Žiadosť o vydanie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov v zmysle § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (pridané)
Modul / Sekcia CO
Úsek civilnej ochrany / Postupy a metódy
 • Ebola (pridané)

Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály BOZP
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené)

Diskusia
Oblasť BOZP / Hygiena a pracovné podmienky, OOPP, Iné
 • Vedenie motorového vozidla
 • Ochrana zdravia pred záťažou teplom a chladom
 • Používanie OOPP pri príchode resp. odchode z práce cez pracovisko, kde je povinnosť používania ochranných prilieb a reflexných viest
 • Ručné ukladanie plus používanie prilieb

Kalendár akcií
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 20.10.2014 - 22.10.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 27.10.2014 - 29.10.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Lektor - 27.10.2014 - 14.11.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
Pozvánka                                    Prihláška
 • Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov nad 100 kW - 31.10.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Základný kurz bezpečnostných technikov - 03.11.2014 - 09.12.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Aktuálne otázky bezpečnosti práce - 19.11.2014 - 21.11.2014 - TU Košice
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 19.11.2014 - 20.11.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov - 12.12.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
                  


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp