Copy
E-mail spravodaj č. 03 (27.01.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

 
skolenieVážení klienti,
 
dňa 24.2.2015 pre Vás pripravujeme v Košiciach odborný seminár pod názvom "Výkon činnosti PZS pre zamestnancov v 1. a 2. kategórii bezpečnostným technikom, ABT"
 
Pozvánka                           Prihláška
Vážení klienti,zlavy

dávame Vám do pozornosti možnosť využiť akciový cenník na zakúpenie našich softvérových produktov, platný do 31. januára 2015.
 
Cenník softvéru BTS                        Cenník informačného portálu
Modul / Sekcia ŽP
Ochrana ovzdušia / Postupy a metódy
  • Popis tlačív NEIS (zmenené)
Formuláre a tlačivá / Prevádzková evidencia
  • Oznamovanie údajov prevádzkovateľov chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel, stacionárnych systémov požiarnej ochrany a hasiacich prístrojov (pridané)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Pravidlá dobrej praxe
  • Postup pri vzniku pracovných úrazov - NIP (pridané)
  • Organizácia pracovného času v doprave - NIP (pridané)
  • Odborná spôsobilosť - NIP (pridané)
Iné materiály BOZP
  • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené)
  • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS - ÚVZ SR (zmenené)
  • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorým Úrad verejného zdravotníctva SR odobral oprávnenie na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby - ÚVZ SR (zmenené)
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
  • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z. (pridané)
Kalendár akcií
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
             


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp