Copy
E-mail spravodaj č. 38 (29.09.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Modul / Sekcia ŽP
Prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH) / Formuláre a tlačivá
  • Oznámenie o zaradení podniku (pridané)
  • Oznámenie závažnej priemyselnej havárie (pridané)
Modul / Sekcia CO
Civilná ochrana / Základné predpisy / Smernice, Opatrenia, Iné
  • Metodické usmernenie č. 65/2015 pre plánovanie a zabezpečovanie evakuácie v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike (pridané)
Modul / Sekcia Chemické látky
  • Octan ortuťnatý (pridané)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia Testy
Oblasť ŽP
  • Test zo školenia zamestnancov pre oblasť odpadového hospodárstva (pridané)
Diskusia
Oblasť BOZP /
Školenia, dokumentácie
  • Regulačná stanica
  • Školenie BOZP a OPP pre živnostníkov
Oblasť OPP / Požiarnotechnické zariadenia
  • PBSCH
 Kalendár akcií
  • Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 07.10.2015 - 09.10.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
Prehľad všetkých našich akcií
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp